CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
1200 
12.00 
Uraani- ja toriummalmien louhinta
13 
13 
Metallimalmien louhinta
131 
13.1 
Rautamalmien louhinta
1310 
13.10 
Rautamalmien louhinta
132 
13.2 
Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia
1320 
13.20 
Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia
14 
14 
Muu kaivostoiminta ja louhinta
141 
14.1 
Kiven louhinta
14.2 
Code: 14.2 
Hiekan ja saven otto
1410 
14.11 
Rakennuskiven louhinta
14.12 
Code: 14.12 
Kalkkikiven, kipsin ja liidun louhinta
14.13 
Code: 14.13 
Liuskekiven louhinta
14.21 
Code: 14.21 
Soran ja hiekan otto
14.22 
Code: 14.22 
Saven ja kaoliinin otto
142 
14.3 
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
14.4 
Code: 14.4 
Suolan tuotanto
14.5 
Code: 14.5 
Muualle luokittelematon kaivos- ja louhintatoiminta
1421 
14.30 
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
1422 
14.40 
Suolan tuotanto
1429 
14.50 
Muualle luokittelematon kaivos- ja louhintatoiminta
15 
15 
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus
151 
15.1 
Lihan ja lihatuotteiden tuotanto, jalostus ja säilöntä
15.2 
Code: 15.2 
Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
15.3 
Code: 15.3 
Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
15.4 
Code: 15.4 
Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
1511 
15.11 
Lihan tuotanto ja säilöntä
15.12 
Code: 15.12 
Siipikarjanlihan tuotanto ja säilöntä
15.13 
Code: 15.13 
Liha- ja siipikarjanlihatuotteiden tuotanto
1512 
15.20 
Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
1513 
15.31 
Perunoiden jalostus ja säilöntä
15.32 
Code: 15.32 
Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus
15.33 
Code: 15.33 
Hedelmien ja kasvisten muualle luokittelematon jalostus ja säilöntä
1514 
15.41 
Raakaöljyjen ja -rasvojen valmistus
15.42 
Code: 15.42 
Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus
15.43 
Code: 15.43 
Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus
152 
15.5 
Meijerituotteiden valmistus
1520 
15.51 
Meijerituotteiden ja juuston valmistus
15.52 
Code: 15.52 
Jäätelön valmistus
153 
15.6 
Myllytuotteiden, tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
15.7 
Code: 15.7 
Eläinrehun valmistus

Page 2/20  
Top