CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
20.40 
Fremstilling af træemballage
2023 
20.5 
Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
202 
20.51 
Fremstilling af andre træprodukter
2029 
20.52 
Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
2029 
21 
Fremstilling af papirmasse, papir og papirvarer
21 
21.1 
Fremstilling af papirmasse, papir og pap
210 
21.11 
Fremstilling af papirmasse
2101 
21.12 
Fremstilling af papir og pap
2101 
21.2 
Fremstilling af papir- og papvarer
210 
21.21 
Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap
2102 
21.22 
Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
2109 
21.23 
Fremstilling af kontorartikler af papir og pap
2109 
21.24 
Fremstilling af tapet
2109 
21.25 
Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n.
2109 
22 
Forlagsvirksomhed, trykning og reproduktion af indspillede medier
22 
22.1 
Forlagsvirksomhed
221 
22.11 
Udgivelse af bøger
2211 
22.12 
Udgivelse af dagblade
2212 
22.13 
Udgivelse af ugeblade og magasiner
2212 
22.14 
Udgivelse af lydoptagelser
2213 
22.15 
Anden udgivervirksomhed
2219 
22.2 
Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning
222 
22.21 
Trykning af dagblade
2221 
22.22 
Trykning i.a.n.
2221 
22.23 
Bogbinding og færdigbearbejdning
2222 
22.24 
Reproduktion og sætning
2222 
22.25 
Anden virksomhed i forbindelse med trykning
2222 
22.3 
Reproduktion af indspillede medier
223 
22.31 
Reproduktion af lydoptagelser
2230 
22.32 
Reproduktion af videooptagelser
2230 
22.33 
Reproduktion af edb-medier
2230 
23 
Fremstilling af koks, raffinerede olieprodukter og nukleart brændsel
23 
23.1 
Fremstilling af koks mv.
231 
23.10 
Fremstilling af koks mv.
2310 
23.2 
Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
232 
23.20 
Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
2320 
23.3 
Oparbejdning af nukleart brændsel
233 
23.30 
Oparbejdning af nukleart brændsel
2330 
24 
Fremstilling af kemiske produkter
24 
24.1 
Fremstilling af basiskemikalier
241 

Page 5/20  
Top