CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
24.11 
Fremstilling af industrigasser
2411 
24.12 
Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
2411 
24.13 
Fremstilling af andre uorganiske kemiske grundstoffer
2411 
24.14 
Fremstilling af andre organiske kemiske grundstoffer
2411 
24.15 
Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
2412 
24.16 
Fremstilling af basisplast
2413 
24.17 
Fremstilling af syntetisk rågummi
2413 
24.2 
Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
242 
24.20 
Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
2421 
24.3 
Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, blæk og tusch samt tætningsmaterialer
242 
24.30 
Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, blæk og tusch samt tætningsmaterialer
2422 
24.4 
Fremstilling af farmaceutiske produkter, kemiske stoffer og planteprodukter til medicinsk brug
242 
24.41 
Fremstilling af farmaceutiske råvarer
2423 
24.42 
Fremstilling af farmaceutiske præparater
2423 
24.5 
Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler
242 
24.51 
Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
2424 
24.52 
Fremstilling af parfume og toiletmidler
2424 
24.6 
Fremstilling af andre kemiske produkter
242 
24.61 
Fremstilling af sprængstoffer
2429 
24.62 
Fremstilling af lim og gelatine
2429 
24.63 
Fremstilling af æteriske olier
2429 
24.64 
Fremstilling af fotokemiske produkter
2429 
24.65 
Fremstilling af uindspillede medier
2429 
24.66 
Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
2429 
24.7 
Fremstilling af kemofibre
243 
24.70 
Fremstilling af kemofibre
2430 
25 
Fremstilling af gummi- og plastprodukter
25 
25.1 
Fremstilling af gummiprodukter
251 
25.11 
Fremstilling af gummidæk og gummislanger
2511 
25.12 
Vulkaniseringsanstalter
2511 
25.13 
Fremstilling af andre gummiprodukter
2519 
25.2 
Fremstilling af plastprodukter
252 
25.21 
Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
2520 
25.22 
Fremstilling af plastemballage
2520 
25.23 
Fremstilling af bygningsartikler af plast
2520 
25.24 
Fremstilling af andre plastprodukter
2520 
26 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter
26 
26.1 
Fremstilling af glas og glasprodukter
261 
26.11 
Fremstilling af planglas
2610 
26.12 
Formning og forarbejdning af planglas
2610 

Page 6/20  
Top