CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
17.25 
Anden tekstilvævning
1711 
17.3 
Færdigbehandling af tekstiler
171 
17.30 
Færdigbehandling af tekstiler
1712 
17.4 
Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler
172 
17.40 
Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler
1721 
17.5 
Fremstilling af andre tekstiler
172 
17.51 
Fremstilling af tæpper
1722 
17.52 
Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
1723 
17.53 
Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
1729 
17.54 
Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
1729 
17.6 
Fremstilling af trikotagestoffer
173 
17.60 
Fremstilling af trikotagestoffer
1730 
17.7 
Fremstilling af strikkede og hæklede varer
173 
17.71 
Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
1730 
17.72 
Fremstilling af strikkede og hæklede pullovere, cardigans og lignende varer
1730 
18 
Fremstilling af beklædningsartikler; beredning og farvning af pelsskind
18 
18.1 
Fremstilling af beklædningsartikler af læder
181 
18.10 
Fremstilling af beklædningsartikler af læder
1810 
18.2 
Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
181 
18.21 
Fremstilling af arbejdsbeklædning
1810 
18.22 
Fremstilling af anden yderbeklædning
1810 
18.23 
Fremstilling af underbeklædning
1810 
18.24 
Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør i.a.n.
1810 
18.3 
Beredning og farvning af pelsskind; fremstilling af varer af pelsskind
182 
18.30 
Beredning og farvning af pelsskind; fremstilling af varer af pelsskind
1820 
19 
Garverier, fremstilling af tasker, kufferter, fodtøj mv.
19 
19.1 
Garvning og beredning af læder
191 
19.10 
Garvning og beredning af læder
1911 
19.2 
Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
191 
19.20 
Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
1912 
19.3 
Fremstilling af fodtøj
192 
19.30 
Fremstilling af fodtøj
1920 
20 
Fremstilling af træ og varer af træ og kork undtagen møbler; fremstilling af strå og flettematerialer
20 
20.1 
Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ
201 
20.10 
Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ
2010 
20.2 
Fremstilling af finerplader; fremstillling af krydsfiner, møbelplader, spånplader, fiberplader og andre plader
202 
20.20 
Fremstilling af finerplader; fremstilling af krydsfiner, møbelplader, spånplader, fiberplader og andre plader
2021 
20.3 
Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler
202 
20.30 
Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler
2022 
20.4 
Fremstilling af træemballage
202 

Page 4/20  
Top