CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
74.14 
Virksomhedsrådgivning
7414 
74.15 
Ikke-finansielle holdingselskaber
7414 
74.2 
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning
742 
74.20 
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning
7421 
74.3 
Teknisk afprøvning og analyse
742 
74.30 
Teknisk afprøvning og analyse
7422 
74.4 
Reklamevirksomhed
743 
74.40 
Reklamevirksomhed
7430 
74.5 
Formidling af arbejdskraft
749 
74.50 
Formidling af arbejdskraft
7491 
74.6 
Detektiv- og overvågningsvirksomhed
749 
74.60 
Detektiv- og overvågningsvirksomhed
7492 
74.7 
Rengøringsvirksomhed
749 
74.70 
Rengøringsvirksomhed
7493 
74.8 
Anden forretningsservice i øvrigt
749 
74.81 
Fotografisk virksomhed
7494 
74.82 
Pakkerier
7495 
74.83 
Sekretær- og oversættelsesvirksomhed
7499 
74.84 
Anden forretningsservice i.a.n.
7499 
75 
Offentlig administration og forsvar; lovpligtig socialforsikring
75 
75.1 
Statsforvaltning og økonomisk og social politik
751 
75.11 
Generelle offentlige tjenester
7511 
75.12 
Administration af den virksomhed, som udøves inden for sundhedspleje og undervisning samt på det kulturelle og sociale område undtagen socialforsikring
7512 
75.13 
Administration af erhvervsfremme af erhvervstilsagn
7513 
75.14 
Tjenesteydelser over for den offentlige sektor som helhed
7514 
75.2 
Tjenesteydelser for samfundet som helhed
752 
75.21 
Udenrigsanliggender
7521 
75.22 
Forsvar
7522 
75.23 
Domstole og fængselsvæsen
7523 
75.24 
Offentlig orden og sikkerhed
7523 
75.25 
Brandvæsen
7523 
75.3 
Socialforsikring
753 
75.30 
Socialforsikring
7530 
80 
Undervisning
80 
80.1 
Børne- og ungdomsskoler
801 
80.10 
Børne- og ungdomsskoler
8010 
80.2 
Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
802 
80.21 
Gymnasier, studenter- og HF-kurser
8021 
80.22 
Tekniske skoler og fagskoler
8022 
80.3 
Videregående uddannelsesinstitutioner
803 

Page 18/20  
Top