CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
70.3 
Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis
702 
70.31 
Ejendomsmæglere
7020 
70.32 
Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis
7020 
71 
Udlejning af maskiner og udstyr uden betjeningspersonale samt varer til personlig brug og husholdningsbrug
71 
71.1 
Biludlejning
711 
71.10 
Biludlejning
7111 
71.2 
Udlejning af andre transportmidler
711 
71.21 
Udlejning af andet materiel til landtransport
7111 
71.22 
Udlejning af skibe
7112 
71.23 
Udlejning af luftfartøjer
7113 
71.3 
Udlejning af andre maskiner og udstyr
712 
71.31 
Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
7121 
71.32 
Udlejning af entreprenørmateriel
7122 
71.33 
Udlejning af edb-maskiner, edb-udstyr og kontormaskiner
7123 
71.34 
Udlejning af andre maskiner og udstyr i.a.n.
7129 
71.4 
Udlejning af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
713 
71.40 
Udlejning af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
7130 
72 
Databehandling og virksomhed i forbindelse hermed
72 
72.1 
Konsulentvirksomhed vedrørende hardware
721 
72.10 
Konsulentvirksomhed vedrørende hardware
7210 
72.2 
Levering af programmel og konsulentbistand vedrørende software
722 
72.20 
Levering af programmel og konsulentbistand vedrørende software
7220 
72.3 
Databehandling
723 
72.30 
Databehandling
7230 
72.4 
Databaseværter og -formidlere
724 
72.40 
Databaseværter og -formidlere
7240 
72.5 
Vedligeholdelse og reparation af kontor- og bogholderimaskiner samt edb-udstyr
725 
72.50 
Vedligeholdelse og reparation af kontor- og bogholderimaskiner samt edb-udstyr
7250 
72.6 
Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
729 
72.60 
Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
7290 
73 
Forskning og udvikling
73 
73.1 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
731 
73.10 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
7310 
73.2 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
732 
73.20 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
7320 
74 
Anden forretningsservice
74 
74.1 
Advokatvirksomhed, bogførings- og revisionsvirksomhed; skatterådgivning; markedsanalyser og offentlige meningsmålinger; virksomhedsrådgivning; ikke-finansielle holdingselskaber
741 
74.11 
Advokatvirksomhed
7411 
74.12 
Bogførings- og revisionsvirksomhed; skatterådgivning
7412 
74.13 
Markedsanalyser og offentlig meningsmåling
7413 

Page 17/20  
Top