CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
51.18 
Agenturhandel med bestemte varer og varegrupper i.a.n.
5110 
51.19 
Agenturhandel med et bredt udvalg af forskellige varer
5110 
51.2 
Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr
512 
51.21 
Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
5121 
51.22 
Engroshandel med blomster og planter
5121 
51.23 
Engroshandel med levende dyr
5121 
51.24 
Engroshandel med huder, skind og læder
5121 
51.25 
Engroshandel med råtobak
5121 
51.3 
Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
512 
51.31 
Engroshandel med frugt og grøntsager
5122 
51.32 
Engroshandel med kød og kødprodukter
5122 
51.33 
Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
5122 
51.34 
Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer
5122 
51.35 
Engroshandel med tobaksvarer
5122 
51.36 
Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
5122 
51.37 
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
5122 
51.38 
Engroshandel med andre næringsmidler herunder fisk, krebs og bløddyr
5122 
51.39 
Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
5122 
51.4 
Engroshandel med husholdningsartikler
513 
51.41 
Engroshandel med tekstiler
5131 
51.42 
Engroshandel med beklædning og fodtøj
5131 
51.43 
Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio- og tv-udstyr
5139 
51.44 
Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, tapet og rengøringsmidler
5139 
51.45 
Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
5139 
51.46 
Engroshandel med medicinalvarer
5139 
51.47 
Engroshandel med andre husholdningsartikler
5139 
51.5 
Engroshandel med råvarer og halvfabrikata (ikke fra landbruget) samt affaldsprodukter
514 
51.51 
Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende produkter
5141 
51.52 
Engroshandel med metaller og metalmalme
5142 
51.53 
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
5143 
51.54 
Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
5143 
51.55 
Engroshandel med kemiske produkter
5149 
51.56 
Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
5149 
51.57 
Engroshandel med affaldsprodukter
5149 
51.6 
Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør
515 
51.61 
Engroshandel med værktøjsmaskiner
5150 
51.62 
Engroshandel med maskiner til bygge- og anlægsvirksomhed
5150 
51.63 
Engroshandel med maskiner til tekstilindustrien, samt sy- og strikkemaskiner
5150 
51.64 
Engroshandel med kontormaskiner og -udstyr
5150 
51.65 
Engroshandel med andre maskiner til industri, handel og skibsfart
5150 

Page 13/20  
Top