CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
29.12 
Fremstilling af pumper og kompressorer
2912 
29.13 
Fremstilling af haner og ventiler
2912 
29.14 
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
2913 
29.2 
Fremstilling af andre maskiner til almen anvendelse
291 
29.21 
Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
2914 
29.22 
Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
2915 
29.23 
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
2919 
29.24 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
2919 
29.3 
Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
292 
29.31 
Fremstilling af landbrugstraktorer
2921 
29.32 
Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug
2921 
29.4 
Fremstilling af værktøjsmaskiner
292 
29.40 
Fremstilling af værktøjsmaskiner
2922 
29.5 
Fremstilling af andre maskiner til særlige formål
292 
29.51 
Fremstilling af maskiner til metalindustrien
2923 
29.52 
Fremstilling af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren
2924 
29.53 
Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien
2925 
29.54 
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
2926 
29.55 
Fremstilling af maskiner til papir- og papindustrien
2929 
29.56 
Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n.
2929 
29.6 
Fremstilling af våben og ammunition
292 
29.60 
Fremstilling af våben og ammunition
2927 
29.7 
Fremstilling af husholdningsapparater i.a.n.
293 
29.71 
Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
2930 
29.72 
Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
2930 
30 
Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr
30 
30.0 
Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr
300 
30.01 
Fremstilling af kontormaskiner
3000 
30.02 
Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr
3000 
31 
Fremstilling af elektriske maskiner og apparater i.a.n.
31 
31.1 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
311 
31.10 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
3110 
31.2 
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
312 
31.20 
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
3120 
31.3 
Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
313 
31.30 
Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
3130 
31.4 
Fremstilling af akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier
314 
31.40 
Fremstilling af akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier
3140 
31.5 
Fremstilling af belysningsarmaturer og elektriske glødelamper
315 
31.50 
Fremstilling af belysningsarmaturer og elektriske glødelamper
3150 

Page 9/20  
Top