CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
26.13 
Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
2610 
26.14 
Fremstilling af glasfibre
2610 
26.15 
Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
2610 
26.2 
Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer; fremstilling af ildfaste keramiske produkter
269 
26.21 
Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
2691 
26.22 
Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
2691 
26.23 
Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
2691 
26.24 
Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
2691 
26.25 
Fremstilling af andre keramiske produkter
2691 
26.26 
Fremstilling af ildfaste keramiske produkter
2692 
26.3 
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
269 
26.30 
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
2693 
26.4 
Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
269 
26.40 
Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
2693 
26.5 
Fremstilling af cement, kalk og gips
269 
26.51 
Fremstilling af cement
2694 
26.52 
Fremstilling af kalk
2694 
26.53 
Fremstilling af gips
2694 
26.6 
Fremstilling af produkter af beton, gips og cement
269 
26.61 
Fremstilling af byggematerialer af beton
2695 
26.62 
Fremstilling af byggematerialer af gips
2695 
26.63 
Fremstilling af færdigblandet beton
2695 
26.64 
Fremstilling af mørtel
2695 
26.65 
Fremstilling af fibercement
2695 
26.66 
Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
2695 
26.7 
Stenhuggere
269 
26.70 
Stenhuggere
2696 
26.8 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
269 
26.81 
Fremstilling af slibemidler
2699 
26.82 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
2699 
27 
Fremstilling af metal
27 
27.1 
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (EKSF)
271 
27.10 
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (EKSF)
2710 
27.2 
Fremstilling af rør
271 
27.21 
Fremstilling af støbejernsrør
2710 
27.22 
Fremstilling af stålrør
2710 
27.3 
Anden forbearbejdning af jern og stål samt produktion af andre jernlegeringer ikke omfattet af EKSF
271 
27.31 
Koldtrækning
2710 
27.32 
Koldvalsning af stålbånd
2710 
27.33 
Koldbehandling
2710 

Page 7/20  
Top