CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
63.2 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
630 
63.21 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
6303 
63.22 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart
6303 
63.23 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med lufttransport
6303 
63.3 
Rejse- og turistbureauer; vejledning og bistand for turister i.a.n.
630 
63.30 
Rejse- og turistbureauer; vejledning og bistand for turister i.a.n.
6304 
63.4 
Anden transportformidling
630 
63.40 
Anden transportformidling
6309 
64 
Post og telekommunikation
64 
64.1 
Postbefordring og kurertjeneste
641 
64.11 
Offentlig postbefordring
6411 
64.12 
Kurertjeneste bortset fra offentlig postbefordring
6412 
64.2 
Telekommunikation
642 
64.20 
Telekommunikation
6420 
65 
Bank- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring
65 
65.1 
Bankvirksomhed
651 
65.11 
Centralbanker
6511 
65.12 
Anden bankvirksomhed
6519 
65.2 
Anden finansieringsvirksomhed
659 
65.21 
Finansiel leasing
6591 
65.22 
Realkreditinstitutter, finansieringsfonde mv.
6592 
65.23 
Anden finansieringsvirksomhed i.a.n.
6599 
66 
Forsikring og pensionsforsikring bortset fra lovpligtig socialforsikring
66 
66.0 
Forsikring og pensionsforsikring bortset fra lovpligtig socialforsikring
660 
66.01 
Livsforsikring
6601 
66.02 
Pensionsforsikring
6602 
66.03 
Anden forsikringsvirksomhed
6603 
67 
Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed
67 
67.1 
Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed bortset fra forsikring og pensionsforsikring
671 
67.11 
Forvaltning af kapitalmarkeder
6711 
67.12 
Børsmæglervirksomhed
6712 
67.13 
Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i.a.n.
6719 
67.2 
Servicevirksomhed i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
672 
67.20 
Servicevirksomhed i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
6720 
70 
Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
70 
70.1 
Virksomhed i forbindelse med egen fast ejendom
701 
70.11 
Udstykning og salg af fast ejendom
7010 
70.12 
Køb og salg af egen fast ejendom
7010 
70.2 
Udlejning af egen fast ejendom
701 
70.20 
Udlejning af egen fast ejendom
7010 

Page 16/20  
Top