CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
35.5 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
359 
35.50 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
3599 
36 
Fremstilling af møbler; fremstillingsvirksomhed i.a.n.
36 
36.1 
Fremstilling af møbler
361 
36.11 
Fremstilling af stole og andre siddemøbler
3610 
36.12 
Fremstilling af andre kontor- og butiksmøbler
3610 
36.13 
Fremstilling af andre køkkenmøbler
3610 
36.14 
Fremstilling af andre møbler
3610 
36.15 
Fremstilling af madrasser
3610 
36.2 
Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer i.a.n.
369 
36.21 
Prægning af mønter og medaljer
3691 
36.22 
Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l.
3691 
36.3 
Fremstilling af musikinstrumenter
369 
36.30 
Fremstilling af musikinstrumenter
3692 
36.4 
Fremstilling af sportsrekvisitter
369 
36.40 
Fremstilling af sportsrekvisitter
3693 
36.5 
Fremstilling af spil og legetøj
369 
36.50 
Fremstilling af spil og legetøj
3694 
36.6 
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
369 
36.61 
Fremstilling af bijouterivarer
3699 
36.62 
Fremstilling af koste og børster
3699 
36.63 
Fremstilling af øvrige varer i.a.n.
3699 
37 
Genbrug
37 
37.1 
Genbrug af metalaffaldsprodukter
371 
37.10 
Genbrug af metalaffaldsprodukter
3710 
37.2 
Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
372 
37.20 
Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
3720 
40 
Elektricitets-, gas- og vandforsyning
40 
40.1 
Produktion og distribution af elektricitet
401 
40.10 
Produktion og distribution af elektricitet
4010 
40.2 
Fremstilling af gas; distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger
402 
40.20 
Fremstilling af gas; distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger
4020 
40.3 
Varmeforsyning
403 
40.30 
Varmeforsyning
4030 
41 
Indvinding, rensning og distribution af vand
41 
41.0 
Indvinding, rensning og distribution af vand
410 
41.00 
Indvinding, rensning og distribution af vand
4100 
45 
Bygge- og anlægsvirksomhed
45 
45.1 
Forberedende byggepladsarbejder
451 
45.11 
Nedrivning af bygninger; jordarbejder
4510 

Page 11/20  
Top