CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
2411 
24.11 
Fremstilling af industrigasser
24.12 
Code: 24.12 
Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
24.13 
Code: 24.13 
Fremstilling af andre uorganiske kemiske grundstoffer
24.14 
Code: 24.14 
Fremstilling af andre organiske kemiske grundstoffer
2412 
24.15 
Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
2413 
24.16 
Fremstilling af basisplast
24.17 
Code: 24.17 
Fremstilling af syntetisk rågummi
242 
24.2 
Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
24.3 
Code: 24.3 
Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, blæk og tusch samt tætningsmaterialer
24.4 
Code: 24.4 
Fremstilling af farmaceutiske produkter, kemiske stoffer og planteprodukter til medicinsk brug
24.5 
Code: 24.5 
Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler
24.6 
Code: 24.6 
Fremstilling af andre kemiske produkter
2421 
24.20 
Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
2422 
24.30 
Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, blæk og tusch samt tætningsmaterialer
2423 
24.41 
Fremstilling af farmaceutiske råvarer
24.42 
Code: 24.42 
Fremstilling af farmaceutiske præparater
2424 
24.51 
Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
24.52 
Code: 24.52 
Fremstilling af parfume og toiletmidler
2429 
24.61 
Fremstilling af sprængstoffer
24.62 
Code: 24.62 
Fremstilling af lim og gelatine
24.63 
Code: 24.63 
Fremstilling af æteriske olier
24.64 
Code: 24.64 
Fremstilling af fotokemiske produkter
24.65 
Code: 24.65 
Fremstilling af uindspillede medier
24.66 
Code: 24.66 
Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
243 
24.7 
Fremstilling af kemofibre
2430 
24.70 
Fremstilling af kemofibre
25 
25 
Fremstilling af gummi- og plastprodukter
251 
25.1 
Fremstilling af gummiprodukter
2511 
25.11 
Fremstilling af gummidæk og gummislanger
25.12 
Code: 25.12 
Vulkaniseringsanstalter
2519 
25.13 
Fremstilling af andre gummiprodukter
252 
25.2 
Fremstilling af plastprodukter
2520 
25.21 
Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
25.22 
Code: 25.22 
Fremstilling af plastemballage
25.23 
Code: 25.23 
Fremstilling af bygningsartikler af plast
25.24 
Code: 25.24 
Fremstilling af andre plastprodukter
26 
26 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter
261 
26.1 
Fremstilling af glas og glasprodukter
2610 
26.11 
Fremstilling af planglas
26.12 
Code: 26.12 
Formning og forarbejdning af planglas

Page 6/20  
Top