CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
8030 
80.30 
Videregående uddannelsesinstitutioner
809 
80.4 
Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
8090 
80.41 
Køreskoler
80.42 
Code: 80.42 
Voksenundervisning og undervisning i.a.n.
85 
85 
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
851 
85.1 
Sundhedsvæsen
8511 
85.11 
Hospitaler
8512 
85.12 
Praktiserende læger
85.13 
Code: 85.13 
Praktiserende tandlæger
8519 
85.14 
Sundhedsvæsen i øvrigt
852 
85.2 
Veterinærvæsen
8520 
85.20 
Veterinærvæsen
853 
85.3 
Sociale foranstaltninger
8531 
85.31 
Sociale foranstaltninger med institutionsophold
8532 
85.32 
Sociale foranstaltninger uden institutionsophold
90 
90 
Kloakvæsen, renovationsvæsen og renholdelse mv.
900 
90.0 
Kloakvæsen, renovationsvæsen og renholdelse mv.
9000 
90.00 
Kloakvæsen, renovationsvæsen og renholdelse mv.
91 
91 
Organisationer og foreninger i.a.n.
911 
91.1 
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer samt faglige sammenslutninger
9111 
91.11 
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
9112 
91.12 
Faglige sammenslutninger
912 
91.2 
Fagforeninger
9120 
91.20 
Fagforeninger
919 
91.3 
Andre organisationer og foreninger
9191 
91.31 
Religiøse organisationer
9192 
91.32 
Politiske organisationer
9199 
91.33 
Andre organisationer og foreninger i.a.n.
92 
92 
Forlystelser, kultur og sport
921 
92.1 
Film og video
92.2 
Code: 92.2 
Radio- og tv-virksomhed
92.3 
Code: 92.3 
Anden forlystelsesvirksomhed
9211 
92.11 
Film- og videoproduktion
92.12 
Code: 92.12 
Film- og videoformidling
9212 
92.13 
Filmfremvisning
9213 
92.20 
Radio- og tv-virksomhed
9214 
92.31 
Udøvende kunstnerisk virksomhed
92.32 
Code: 92.32 
Drift af teater- og koncertsale mv.
9219 
92.33 
Anden forlystelsesvirksomhed i.a.n.
92.34 
Code: 92.34 
Anden underholdningsvirksomhed i.a.n.

Page 19/20  
Top