CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
7414 
74.14 
Virksomhedsrådgivning
74.15 
Code: 74.15 
Ikke-finansielle holdingselskaber
742 
74.2 
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning
74.3 
Code: 74.3 
Teknisk afprøvning og analyse
7421 
74.20 
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning
7422 
74.30 
Teknisk afprøvning og analyse
743 
74.4 
Reklamevirksomhed
7430 
74.40 
Reklamevirksomhed
749 
74.5 
Formidling af arbejdskraft
74.6 
Code: 74.6 
Detektiv- og overvågningsvirksomhed
74.7 
Code: 74.7 
Rengøringsvirksomhed
74.8 
Code: 74.8 
Anden forretningsservice i øvrigt
7491 
74.50 
Formidling af arbejdskraft
7492 
74.60 
Detektiv- og overvågningsvirksomhed
7493 
74.70 
Rengøringsvirksomhed
7494 
74.81 
Fotografisk virksomhed
7495 
74.82 
Pakkerier
7499 
74.83 
Sekretær- og oversættelsesvirksomhed
74.84 
Code: 74.84 
Anden forretningsservice i.a.n.
75 
75 
Offentlig administration og forsvar; lovpligtig socialforsikring
751 
75.1 
Statsforvaltning og økonomisk og social politik
7511 
75.11 
Generelle offentlige tjenester
7512 
75.12 
Administration af den virksomhed, som udøves inden for sundhedspleje og undervisning samt på det kulturelle og sociale område undtagen socialforsikring
7513 
75.13 
Administration af erhvervsfremme af erhvervstilsagn
7514 
75.14 
Tjenesteydelser over for den offentlige sektor som helhed
752 
75.2 
Tjenesteydelser for samfundet som helhed
7521 
75.21 
Udenrigsanliggender
7522 
75.22 
Forsvar
7523 
75.23 
Domstole og fængselsvæsen
75.24 
Code: 75.24 
Offentlig orden og sikkerhed
75.25 
Code: 75.25 
Brandvæsen
753 
75.3 
Socialforsikring
7530 
75.30 
Socialforsikring
80 
80 
Undervisning
801 
80.1 
Børne- og ungdomsskoler
8010 
80.10 
Børne- og ungdomsskoler
802 
80.2 
Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
8021 
80.21 
Gymnasier, studenter- og HF-kurser
8022 
80.22 
Tekniske skoler og fagskoler
803 
80.3 
Videregående uddannelsesinstitutioner

Page 18/20  
Top