CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
4510 
45.12 
Prøveboringer og andre former for boringer
452 
45.2 
Opførelse af bygninger eller dele heraf; anlægsarbejder
4520 
45.21 
Almindelige byggearbejder omfattende bygninger og ingeniørarbejde
45.22 
Code: 45.22 
Udførelse af tagdækning og tagkonstruktioner
45.23 
Code: 45.23 
Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg
45.24 
Code: 45.24 
Udførelse af vandbygningsanlæg
45.25 
Code: 45.25 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
453 
45.3 
Bygningsinstallationsvirksomhed
4530 
45.31 
El-installationsvirksomhed
45.32 
Code: 45.32 
Isoleringsvirksomhed
45.33 
Code: 45.33 
VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
45.34 
Code: 45.34 
Anden installationsvirksomhed
454 
45.4 
Færdiggørelse af bygninger
4540 
45.41 
Stukkatørvirksomhed
45.42 
Code: 45.42 
Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
45.43 
Code: 45.43 
Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45.44 
Code: 45.44 
Maler- og glarmesterforretninger
45.45 
Code: 45.45 
Andet færdiggørelsesarbejde
455 
45.5 
Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
4550 
45.50 
Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
50 
50 
Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer og motorcykler; servicestationer
501 
50.1 
Handel med motorkøretøjer
5010 
50.10 
Handel med motorkøretøjer
502 
50.2 
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
5020 
50.20 
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
503 
50.3 
Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
5030 
50.30 
Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
504 
50.4 
Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele samt tilbehør hertil
5040 
50.40 
Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele samt tilbehør hertil
505 
50.5 
Servicestationer
5050 
50.50 
Servicestationer
51 
51 
Engroshandel og agenturhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler
511 
51.1 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis
5110 
51.11 
Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
51.12 
Code: 51.12 
Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
51.13 
Code: 51.13 
Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
51.14 
Code: 51.14 
Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr og skibe samt flyvemaskiner
51.15 
Code: 51.15 
Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
51.16 
Code: 51.16 
Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
51.17 
Code: 51.17 
Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler

Page 12/20  
Top