CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
319 
31.6 
Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.
3190 
31.61 
Fremstilling af elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n.
31.62 
Code: 31.62 
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.
32 
32 
Fremstilling af telemateriel
321 
32.1 
Fremstilling af elektronrør og andre elektroniske komponenter
3210 
32.10 
Fremstilling af elektronrør og andre elektroniske komponenter
322 
32.2 
Fremstilling af sendere til fjernsyn og radiofoni samt apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi
3220 
32.20 
Fremstilling af sendere til fjernsyn og radiofoni samt apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi
323 
32.3 
Fremstilling af modtagere til fjernsyn og radiofoni samt af apparater til optagelse og gengivelse af lyd eller videosignaler samt tilhørende varer
3230 
32.30 
Fremstilling af modtagere til fjernsyn og radiofoni samt af apparater til optagelse og gengivelse af lyd eller videosignaler samt tilhørende varer
33 
33 
Fremstilling af medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter samt ure
331 
33.1 
Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr samt ortopædiske artikler
33.2 
Code: 33.2 
Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, kontrol, afprøvning, navigation og andre formål, undtagen industrielle processtyringsanlæg
33.3 
Code: 33.3 
Fremstilling af industrielle processtyringsanlæg
3311 
33.10 
Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr samt ortopædiske artikler
3312 
33.20 
Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, kontrol, afprøvning, navigation og andre formål, undtagen industrielle processtyringsanlæg
3313 
33.30 
Fremstilling af industrielle processtyringsanlæg
332 
33.4 
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
3320 
33.40 
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
333 
33.5 
Fremstilling af ure
3330 
33.50 
Fremstilling af ure
34 
34 
Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne
341 
34.1 
Fremstilling af motorkøretøjer
3410 
34.10 
Fremstilling af motorkøretøjer
342 
34.2 
Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
3420 
34.20 
Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
343 
34.3 
Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
3430 
34.30 
Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
35 
35 
Fremstilling af andre transportmidler
351 
35.1 
Bygning og reparation af skibe og både
3511 
35.11 
Bygning og reparation af skibe
3512 
35.12 
Bygning og reparation af både til lystsejlads og sport
352 
35.2 
Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
3520 
35.20 
Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
353 
35.3 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer
3530 
35.30 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer
359 
35.4 
Fremstilling af motorcykler og cykler
35.5 
Code: 35.5 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
3591 
35.41 
Fremstilling af motorcykler
3592 
35.42 
Fremstilling af cykler

Page 10/20  
Top