CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
922 
92.4 
Pressebureauer
9220 
92.40 
Pressebureauer
923 
92.5 
Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed
9231 
92.51 
Biblioteker og arkiver
9232 
92.52 
Museer og bevarelse af historiske monumenter og bygninger
9233 
92.53 
Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
924 
92.6 
Sport
92.7 
Code: 92.7 
Andre aktiviteter i forbindelse med fritid
9241 
92.61 
Idrætsanlæg
92.62 
Code: 92.62 
Andre sportsaktiviteter
9249 
92.71 
Lotteri- og totalisatorspil
92.72 
Code: 92.72 
Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i.a.n.
93 
93 
Anden servicevirksomhed
930 
93.0 
Anden servicevirksomhed
9301 
93.01 
Vaskerier og renserier
9302 
93.02 
Frisør- og skønhedssaloner
9303 
93.03 
Bedemænd og begravelsesvæsen
9309 
93.04 
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
93.05 
Code: 93.05 
Anden servicevirksomhed i.a.n.
95 
95 
Private husholdninger med ansat medhjælp
950 
95.0 
Private husholdninger med ansat medhjælp
9500 
95.00 
Private husholdninger med ansat medhjælp
99 
99 
Eksterritoriale organer
990 
99.0 
Eksterritoriale organer
9900 
99.00 
Eksterritoriale organer

Page 20/20  
Top