CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
702 
70.3 
Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis
7020 
70.31 
Ejendomsmæglere
70.32 
Code: 70.32 
Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis
71 
71 
Udlejning af maskiner og udstyr uden betjeningspersonale samt varer til personlig brug og husholdningsbrug
711 
71.1 
Biludlejning
71.2 
Code: 71.2 
Udlejning af andre transportmidler
7111 
71.10 
Biludlejning
71.21 
Code: 71.21 
Udlejning af andet materiel til landtransport
7112 
71.22 
Udlejning af skibe
7113 
71.23 
Udlejning af luftfartøjer
712 
71.3 
Udlejning af andre maskiner og udstyr
7121 
71.31 
Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
7122 
71.32 
Udlejning af entreprenørmateriel
7123 
71.33 
Udlejning af edb-maskiner, edb-udstyr og kontormaskiner
7129 
71.34 
Udlejning af andre maskiner og udstyr i.a.n.
713 
71.4 
Udlejning af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
7130 
71.40 
Udlejning af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
72 
72 
Databehandling og virksomhed i forbindelse hermed
721 
72.1 
Konsulentvirksomhed vedrørende hardware
7210 
72.10 
Konsulentvirksomhed vedrørende hardware
722 
72.2 
Levering af programmel og konsulentbistand vedrørende software
7220 
72.20 
Levering af programmel og konsulentbistand vedrørende software
723 
72.3 
Databehandling
7230 
72.30 
Databehandling
724 
72.4 
Databaseværter og -formidlere
7240 
72.40 
Databaseværter og -formidlere
725 
72.5 
Vedligeholdelse og reparation af kontor- og bogholderimaskiner samt edb-udstyr
7250 
72.50 
Vedligeholdelse og reparation af kontor- og bogholderimaskiner samt edb-udstyr
729 
72.6 
Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
7290 
72.60 
Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
73 
73 
Forskning og udvikling
731 
73.1 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
7310 
73.10 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
732 
73.2 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
7320 
73.20 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
74 
74 
Anden forretningsservice
741 
74.1 
Advokatvirksomhed, bogførings- og revisionsvirksomhed; skatterådgivning; markedsanalyser og offentlige meningsmålinger; virksomhedsrådgivning; ikke-finansielle holdingselskaber
7411 
74.11 
Advokatvirksomhed
7412 
74.12 
Bogførings- og revisionsvirksomhed; skatterådgivning
7413 
74.13 
Markedsanalyser og offentlig meningsmåling

Page 17/20  
Top