CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
551 
55.1 
Hoteller
55.2 
Code: 55.2 
Campingpladser og andre faciliteter til korttidsophold
5510 
55.11 
Hoteller og moteller med restauration
55.12 
Code: 55.12 
Hoteller og moteller uden restauration
55.21 
Code: 55.21 
Vandrehjem og bjerghytter
55.22 
Code: 55.22 
Campingpladser
55.23 
Code: 55.23 
Anden hotel- og herbergsvirksomhed i.a.n.
552 
55.3 
Restaurationsvirksomhed
55.4 
Code: 55.4 
Beværtninger
55.5 
Code: 55.5 
Kantiner og cateringvirksomhed
5520 
55.30 
Restaurationsvirksomhed
55.40 
Code: 55.40 
Beværtninger
55.51 
Code: 55.51 
Kantiner
55.52 
Code: 55.52 
Cateringvirksomhed
60 
60 
Landtransport; rørtransport
601 
60.1 
Jernbaner
6010 
60.10 
Jernbaner
602 
60.2 
Anden landtransport
6021 
60.21 
Anden landpassagertransport, rutefart
6022 
60.22 
Taxikørsel
60.23 
Code: 60.23 
Anden landpassagertransport
6023 
60.24 
Vejgodstransport
603 
60.3 
Rørtransport
6030 
60.30 
Rørtransport
61 
61 
Skibsfart
611 
61.1 
Sø- og kysttransport
6110 
61.10 
Sø- og kysttransport
612 
61.2 
Transport ad indre vandveje
6120 
61.20 
Transport ad indre vandveje
62 
62 
Lufttransport
621 
62.1 
Ruteflyvning
6210 
62.10 
Ruteflyvning
622 
62.2 
Charterflyvning
62.3 
Code: 62.3 
Rumfart
6220 
62.20 
Charterflyvning
62.30 
Code: 62.30 
Rumfart
63 
63 
Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed og transportformidling
630 
63.1 
Godsbehandling og oplagring
63.2 
Code: 63.2 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
63.3 
Code: 63.3 
Rejse- og turistbureauer; vejledning og bistand for turister i.a.n.

Page 15/20  
Top