CORRESPONDENCE TABLES
HS 2007 - CPA 2002
 

Source classification: Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, 2007 (HS 2007)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: HS_2007 - Target classification: CPA
0101.10
- Plemenné čistokrvné zvieratá
01.22.13 
Kone, somáre, muly a mulice, živé
0101.90
- Ostatné
01.22.13 
Kone, somáre, muly a mulice, živé
0102.10
- Plemenné čistokrvné zvieratá
01.21.11 
Hovädzí dobytok, živý, okrem teliat
0102.90
- Ostatné
01.21.11 
Hovädzí dobytok, živý, okrem teliat
01.21.12 
Code: 01.21.12 
Teľatá
0103.10
- Plemenné čistokrvné zvieratá
01.23.10 
Ošípané, živé
0103.91
-- Vážiace menej ako 50 kg
01.23.10 
Ošípané, živé
0103.92
-- Vážiace 50 kg alebo viac
01.23.10 
Ošípané, živé
0104.10
- Ovce
01.22.11 
Ovce, živé
0104.20
- Kozy
01.22.12 
Kozy, živé
0105.11
-- Hydina druhu Gallus domesticus
01.24.10 
Hydina, živá
0105.12
-- Moriaky a morky
01.24.10 
Hydina, živá
0105.19
-- Ostatné
01.24.10 
Hydina, živá
0105.94
-- Hydina druhu Gallus domesticus
01.24.10 
Hydina, živá
0105.99
-- Ostatná
01.24.10 
Hydina, živá
0106.11
-- Primáty
01.25.10 
Ostatné živé zvieratá
0106.12
-- Veľryby, delfíny a delfínovce (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugondy (cicavce radu Sirenia)
01.25.10 
Ostatné živé zvieratá
0106.19
-- Ostatné
01.25.10 
Ostatné živé zvieratá
0106.20
- Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)
01.25.10 
Ostatné živé zvieratá
0106.31
-- Dravé vtáky
01.25.10 
Ostatné živé zvieratá
0106.32
-- Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)
01.25.10 
Ostatné živé zvieratá
0106.39
-- Ostatné
01.25.10 
Ostatné živé zvieratá
0106.90
- Ostatné
01.25.10 
Ostatné živé zvieratá
0201.10
- Trupy a polovičky trupov
15.11.11 
Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené
0201.20
- Ostatné kusy nevykostené
15.11.11 
Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené
0201.30
- Vykostené
15.11.11 
Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené
0202.10
- Trupy a polovičky trupov
15.11.12 
Hovädzie mäso, mrazené
0202.20
- Ostatné kusy nevykostené
15.11.12 
Hovädzie mäso, mrazené
0202.30
- Vykostené
15.11.12 
Hovädzie mäso, mrazené
0203.11
-- Trupy a polovičky trupov
15.11.13 
Bravčové mäso, čerstvé alebo chladené
0203.12
-- Stehná, pliecka a ich časti nevykostené
15.11.13 
Bravčové mäso, čerstvé alebo chladené
0203.19
-- Ostatné
15.11.13 
Bravčové mäso, čerstvé alebo chladené
0203.21
-- Trupy a polovičky trupov
15.11.14 
Bravčové mäso, mrazené
0203.22
-- Stehná, pliecka a ich časti, nevykostené
15.11.14 
Bravčové mäso, mrazené
0203.29
-- Ostatné
15.11.14 
Bravčové mäso, mrazené
0204.10
- Trupy a polovičky trupov jahniat, čerstvé alebo chladené
15.11.15 
Baranie mäso, čerstvé alebo chladené
0204.21
-- Trupy a polovičky trupov
15.11.15 
Baranie mäso, čerstvé alebo chladené
0204.22
-- Ostatné kusy nevykostené
15.11.15 
Baranie mäso, čerstvé alebo chladené
0204.23
-- Vykostené
15.11.15 
Baranie mäso, čerstvé alebo chladené
0204.30
- Trupy a polovičky trupov jahniat, mrazené
15.11.16 
Baranie mäso, mrazené

Page 1/132  
Top