CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
41.00.10 
İkamet amaçlı binalar
41.00.20 
Code: 41.00.20 
İkamet amaçlı olmayan binalar
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları ile havaalanı pistleri
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Demir yolları ve metro hatları
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Köprüler ve tüneller
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Akışkanlar için uzun mesafe boru hatları
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatları
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Sulama sistemleri (kanallar); ana su şebekeleri ve su hatları inşaatı; su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Uzun mesafe elektrik hatları (yüksek gerilim hatları dahil) ve iletişim hatları
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Kısa mesafe (yerel) elektrik hatları ve iletişim hatları
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Güç santralleri
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Kıyı ve liman inşaatları, barajlar, kanal havuzları ve ilgili hidromekanik yapılar
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Madencilik ve imalat sanayii yapıları
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Spor ve eğlence alanları yapıları
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılar
70.12.11 
68.10.11 
İkamet amaçlı binaların ve bunlara ait arazilerin alınması veya alınıp satılması hizmetleri
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Devre mülk malların alım veya satım hizmetleri
70.12.12 
68.10.13 
İkamet amaçlı boş arazilerin alım veya satım hizmetleri
70.12.13 
68.10.14 
İkamet amaçlı olmayan binaların ve bu binalara ait arazilerin alım veya satım hizmetleri
70.12.14 
68.10.15 
İkamet amaçlı olmayan boş arazilerin alım veya satım hizmetleri
70.20.11 
68.20.11 
Kendine ait veya kiralanan ikamet amaçlı gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya işletilmesi hizmetleri
70.20.12 
68.20.12 
Kendine ait veya kiralanan ikamet amaçlı olmayan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya işletilmesi hizmetleri
70.31.11 
68.31.11 
İkamet amaçlı binaların ve bu binalara ait arazilerin satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (kendine ait devre mülkler hariç)
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Devre mülklerin satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
70.31.12 
68.31.13 
İkamet amaçlı boş arazilerin satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
70.31.13 
68.31.14 
İkamet amaçlı olmayan binaların ve bu binalara ait arazilerin satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
70.31.14 
68.31.15 
İkamet amaçlı olmayan boş arazilerin satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
70.31.15 
68.31.16 
Gayrimenkul ekspertiz hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
70.32.11 
68.32.11 
İkamet amaçlı gayrimenkullerin yönetimi hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (kendine ait devre mülkler hariç)
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Devre mülklerin yönetimi hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
70.32.12 
68.32.13 
İkamet amaçlı olmayan mülklerin yönetimi hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
70.32.13 
81.10.10 
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri
71.10.10 
77.11.10 
Kiralama ve leasing hizmetleri, otomobil ve motorlu hafif kara taşıtları için
71.21.11 
77.12.11 
Kiralama ve leasing hizmetleri, yük taşıma araçları için (şoförü olmaksızın)
71.21.12 
77.39.11 
Kiralama ve leasing hizmetleri, demir yolu taşıtları için
71.21.13 
77.39.12 
Kiralama ve leasing hizmetleri, konteynerler için
71.21.14 
77.39.13 
Kiralama ve leasing hizmetleri, motosiklet, karavan ve kamp gereçleri için
71.21.15 
77.12.19 
Kiralama ve leasing hizmetleri, diğer kara taşımacılığı araçları için (şoförü olmaksızın)
71.22.10 
77.34.10 
Kiralama ve leasing hizmetleri, su yolu taşımacılığı araçları için
71.23.10 
77.35.10 
Kiralama ve leasing hizmetleri, hava taşımacılığı araçları için

Page 88/104  
Top