CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
65.12.10 
64.19.22 
Parasal kuruluşlar tarafından tüketici kredisi verme hizmetleri
64.19.23 
Code: 64.19.23 
Parasal kuruluşlar tarafından ikamete yönelik bina ve arsalar için ipotekli kredi (tut-sat) verme hizmetleri
64.19.24 
Code: 64.19.24 
Parasal kuruluşlar tarafından ikamet dışı bina ve arsalar için ipotekli kredi (tut-sat) verme hizmetleri
64.19.25 
Code: 64.19.25 
Parasal kuruluşlar tarafından ipotekli olmayan (tut-sat dışı) ticari kredi verme hizmetleri
64.19.26 
Code: 64.19.26 
Parasal kuruluşlar tarafından kredi kartı hizmetleri
64.19.29 
Code: 64.19.29 
Parasal kuruluşlar tarafından diğer kredi verme hizmetleri
64.19.30 
Code: 64.19.30 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer parasal aracılık hizmetleri
65.21.10 
64.91.10 
Finansal kiralama hizmetleri
65.22.10 
64.92.11 
Endüstriler arası kredi verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç
64.92.12 
Code: 64.92.12 
Tüketici kredisi verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç
64.92.13 
Code: 64.92.13 
İpotekli konut kredisi (tutsat) verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç
64.92.14 
Code: 64.92.14 
İpotekli konut dışı kredi (tutsat) verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç
64.92.15 
Code: 64.92.15 
Ticari kredi (tutsat dışı) verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç
64.92.16 
Code: 64.92.16 
Kredi kartı hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç
64.92.19 
Code: 64.92.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kredi verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmetler, sigorta ve emeklilik fonları hariç
65.23.10 
64.20.10 
Holding şirketlerinin hizmetleri
64.30.10 
Code: 64.30.10 
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıkların hizmetleri
64.99.11 
Code: 64.99.11 
Yatırım bankacılığı hizmetleri
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmetler, sigorta ve emeklilik fonları hariç
66.01.11 
65.11.10 
Hayat sigortası hizmetleri
66.01.12 
65.20.11 
Hayat reasürans hizmetleri
66.02.11 
65.30.11 
Bireysel emeklilik fonları hizmetleri
65.30.12 
Code: 65.30.12 
Grup emeklilik fonları hizmetleri
66.02.12 
65.20.50 
Emeklilik fonuyla ilişkili reasürans hizmetleri
66.03.11 
65.12.11 
Kaza sigortası hizmetleri
66.03.12 
65.12.12 
Sağlık sigortası hizmetleri
66.03.13 
65.12.12 
Sağlık sigortası hizmetleri
66.03.21 
65.12.21 
Motorlu kara taşıtları sigortası hizmetleri, üçüncü şahıs sorumluluğu
65.20.21 
Code: 65.20.21 
Motorlu araçlar reasürans hizmetleri, üçüncü şahıs sorumluluğu
66.03.22 
65.12.29 
Motorlu kara taşıtlarının diğer sigorta hizmetleri
65.20.22 
Code: 65.20.22 
Motorlu araçların diğer reasürans hizmetleri
66.03.31 
65.12.31 
Demir yolu taşıtları sigorta hizmetleri
65.12.32 
Code: 65.12.32 
Hava taşıtı mali sorumluluk sigortası hizmetleri
65.12.33 
Code: 65.12.33 
Hava taşıtlarının diğer sigorta hizmetleri
65.12.34 
Code: 65.12.34 
Gemi mali sorumluluk sigortası hizmetleri
65.12.35 
Code: 65.12.35 
Gemilerin diğer sigorta hizmetleri
65.20.23 
Code: 65.20.23 
Deniz, hava ve diğer taşımacılık reasürans hizmetleri
66.03.32 
65.12.36 
Yük sigortası hizmetleri
65.20.24 
Code: 65.20.24 
Yük reasürans hizmetleri

Page 86/104  
Top