CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.21.12 
28.21.12 
Sanayi ve laboratuvar ocak ve fırınları (elektriksiz), çöp yakma fırınları dahil, fakat ekmek ve unlu mamul fırınları hariç
29.21.13 
28.21.13 
Sanayi ve laboratuvar ocak ve fırınları (elektrikli); endüksiyon veya dielektrik ısıtma ekipmanları
29.21.14 
28.21.14 
Ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicileri), ocakların (sanayi ocakları) ve fırınların parçaları
29.21.91 
33.20.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin kurulum hizmetleri
29.21.92 
33.12.14 
Sanayi fırınlarının, ocaklarının ve ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicilerinin) bakım ve onarım hizmetleri
29.21.99 
28.21.99 
Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
29.22.11 
28.22.11 
Başka yerde sınıflandırılmamış vinç palangaları ve yük asansörleri
29.22.12 
28.22.12 
Maden ocağı ağızlarına kurulan bocurgatlar; özellikle yeraltı kullanımları için tasarlanmış bocurgatlar; diğer bocurgatlar; demir ırgatlar
29.22.13 
28.22.13 
Krikolar; taşıtları kaldırmak için kullanılan kaldırma tertibatları (araç liftleri vb.)
29.22.14 
28.22.14 
Kaldırma ve taşıma kuleleri; vinçler; hareketli kaldırma kafesleri, portal vinçler (tekerlekli büyük taşıyıcılar) ve vinçli küçük yük arabaları (vinçli kamyonlar hariç)
29.22.15 
28.22.15 
Forkliftler (çatallı kaldırıcı), diğer yük arabaları; demir yolu platformlarında kullanılan türde çekiciler
29.22.16 
28.22.16 
Asansörler, skipli yük asansörleri, yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar
29.22.17 
28.22.17 
Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör ve konveyörler (eşya veya malzeme taşımak için)
29.22.18 
28.22.18 
Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makineleri
29.22.19 
28.22.19 
Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının parçaları
29.22.20 
28.22.20 
Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar (vinç, ekskavatör ve benzerleri için)
29.22.91 
33.20.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin kurulum hizmetleri
29.22.92 
33.12.15 
Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri
29.22.99 
28.22.99 
Taşıma ve kaldırma ekipmanları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tesisat işleri
29.23.11 
28.25.11 
Isı değiştirici birimler (eşanjörler) ve hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler
29.23.12 
28.25.12 
İklimlendirme (klimalar) cihazları
29.23.13 
28.25.13 
Soğutma ve dondurma ekipmanları ve ısıtma pompaları (ev tipi olanlar hariç)
29.23.14 
28.25.14 
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve cihazlar, gazların filtrelenmesi ve arıtılması için
29.23.20 
28.25.20 
Vantilatörler (masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı için olanlar hariç)
29.23.30 
28.25.30 
Soğutucu ve dondurucu ekipmanların ve ısıtma pompalarının parçaları (sanayi tipi)
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilyelerin ve yonga plakaların, yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devrelerin veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve cihazların parçaları
29.23.91 
33.20.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin kurulum hizmetleri
29.23.92 
33.12.18 
Soğutma ve havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri (evde kullanılanlar hariç)
29.23.99 
28.25.99 
Soğutma ve havalandırma donanımları (evde kullanılanlar hariç) imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
29.24.11 
28.29.11 
Gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; damıtma veya rektifiye araçları
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri; göz tedavisiyle ilgili aletler ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer araç-gereç ve cihazlar
29.24.12 
28.29.12 
Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları, sıvılar için
29.24.13 
28.29.13 
Yağ filtreleri, yakıt filtreleri ve hava filtreleri, içten yanmalı motorlar için
29.24.21 
28.29.21 
Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme, doldurma, paketleme veya ambalajlama için makineler
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri; göz tedavisiyle ilgili aletler ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer araç-gereç ve cihazlar
29.24.22 
28.29.31 
Baskül ve kantarlar, sanayi tipi; konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar; sabit ağırlıklı tartılar ve önceden belirlenen bir ağırlığa göre ölçüm yapan tartılar
28.29.32 
Code: 28.29.32 
Kişisel veya ev tipi tartı aletleri ve baskülleri
29.24.23 
28.29.39 
Diğer tartma ve ölçüm makineleri
29.24.24 
28.29.22 
Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri ile benzeri mekanik cihazlar (tarımsal amaçlı kullanılanlar hariç)

Page 44/104  
Top