CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.43.12 
24.43.12 
Çinko, işlenmemiş
27.43.13 
24.43.13 
Kalay, işlenmemiş
27.43.21 
25.99.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış adi metalden diğer ürünler
27.43.22 
24.43.21 
Kurşun tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar; kurşun tozları ve pulları
27.43.23 
25.99.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış adi metalden diğer ürünler
27.43.24 
24.43.22 
Çinko tozları ve pulları
27.43.25 
24.43.23 
Çinko barlar, çubuklar, profiller ve teller; çinko tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar
27.43.26 
25.99.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış adi metalden diğer ürünler
27.43.27 
24.43.24 
Kalay barlar, çubuklar, profiller ve teller
27.43.28 
25.99.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış adi metalden diğer ürünler
27.43.29 
25.99.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış adi metalden diğer ürünler
27.43.31 
38.11.58 
Tehlikesiz metal atıklar
27.43.32 
38.11.58 
Tehlikesiz metal atıklar
27.43.99 
24.43.99 
Kurşun, çinko ve kalay imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
27.44.11 
24.44.11 
Bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır)
27.44.12 
24.44.12 
Bakır, rafine edilmemiş; elektrolitik rafine için bakır anotları
27.44.13 
24.44.13 
Rafine bakır ve bakır alaşımları, işlenmemiş; bakırın ön alaşımları
27.44.21 
24.44.21 
Bakır tozları ve pulları
27.44.22 
24.44.22 
Bakır barlar, çubuklar ve profiller
27.44.23 
24.44.23 
Bakır teller
27.44.24 
24.44.24 
Bakır tabakalar, levhalar ve şeritler, kalınlığı > 0,15 mm olanlar
27.44.25 
24.44.25 
Bakır folyo, kalınlığı ≤ 0,15 mm olanlar
27.44.26 
24.44.26 
Bakır tüpler, borular ve bunların bağlantı parçaları
27.44.31 
38.11.58 
Tehlikesiz metal atıklar
27.44.32 
38.11.58 
Tehlikesiz metal atıklar
27.44.99 
24.44.99 
Bakır imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
27.45.11 
24.45.12 
Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri
27.45.12 
24.45.11 
Nikel, işlenmemiş
27.45.21 
24.45.21 
Nikel tozları ve pulları
27.45.22 
24.45.22 
Nikel barlar, çubuklar, profiller ve teller
27.45.23 
24.45.23 
Nikel tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar
27.45.24 
24.45.24 
Nikel tüpler, borular ve bunların bağlantı parçaları
27.45.30 
24.45.30 
Diğer demir dışı metaller ve bunlardan yapılmış ürünler; sermetler; metal veya metalik bileşik içeren kül ve artıklar
38.11.58 
Code: 38.11.58 
Tehlikesiz metal atıklar
38.32.29 
Code: 38.32.29 
Diğer metalden ikincil hammaddeler
27.45.41 
38.11.58 
Tehlikesiz metal atıklar
27.45.42 
38.11.58 
Tehlikesiz metal atıklar
27.45.99 
24.45.99 
Diğer demir dışı metal imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
27.51.11 
24.51.11 
Dövülebilir (temper) dökme demir döküm hizmetleri
27.51.12 
24.51.12 
Küresel (sfero) dökme demir döküm hizmetleri

Page 38/104  
Top