CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
75.14.12 
91.01.12 
Arşiv hizmetleri
75.21.11 
84.21.11 
Dışişleri ile ilgili idari hizmetler, yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri
75.21.12 
84.21.12 
Dış ekonomik yardımlarla ilgili hizmetler
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler
75.21.13 
84.21.13 
Dış askeri yardımlarla ilgili hizmetler
75.22.11 
84.22.11 
Askeri savunma hizmetleri
75.22.12 
84.22.12 
Sivil savunma hizmetleri
75.23.11 
84.23.11 
Mahkemelerle ilgili idari hizmetler
75.23.12 
84.23.12 
Suçluların hapsedilmeleri ve ıslahlarıyla ilgili idari hizmetler
75.24.11 
84.24.11 
Polis hizmetleri
75.24.12 
84.24.19 
Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili diğer hizmetler
75.25.11 
84.25.11 
Yangınla mücadele ve yangın önleme hizmetleri
75.25.12 
84.25.19 
Diğer itfaiye hizmetleri
75.30.11 
84.30.11 
Zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri (hastalık, doğum veya geçici sakatlık yardımlarıyla ilgili)
75.30.12 
84.30.12 
Zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri, kamu personeli emeklilik programları ile ilgili; devlet çalışanları dışındaki yaşlılık, maluliyet veya dul ve yetimlere yönelik yardımlar
75.30.13 
84.30.13 
Zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri, işsizlik tazminatıyla ilgili
75.30.14 
84.30.14 
Zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri, aile ve çocuk yardımlarıyla ilgili
80.10.11 
85.10.10 
Okul öncesi eğitim hizmetleri
80.10.12 
85.20.11 
Temel eğitimin ilk aşaması ile ilgili hizmetler (çevrim içi)
85.20.12 
Code: 85.20.12 
Temel eğitimin ilk aşaması ile ilgili hizmetler (diğer)
80.21.11 
85.31.11 
Temel eğitimin ikinci aşaması ile ilgili hizmetler, genel (çevrim içi)
85.31.12 
Code: 85.31.12 
Temel eğitimin ikinci aşaması ile ilgili hizmetler, genel (diğer)
80.21.12 
85.31.13 
Ortaöğretim hizmetleri, genel (çevrim içi)
85.31.14 
Code: 85.31.14 
Ortaöğretim hizmetleri, genel (diğer)
80.22.10 
85.32.11 
Mesleki ve teknik temel eğitimin ikinci aşaması ile ilgili hizmetler (çevrim içi)
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Mesleki ve teknik temel eğitimin ikinci aşaması ile ilgili hizmetler (diğer)
80.30.11 
85.41.11 
Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim hizmetleri (çevrim içi)
85.41.12 
Code: 85.41.12 
Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim hizmetleri (diğer)
85.41.13 
Code: 85.41.13 
Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan teknik ve mesleki eğitim hizmetleri (çevrim içi)
85.41.14 
Code: 85.41.14 
Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan teknik ve mesleki eğitim hizmetleri (diğer)
80.30.12 
85.42.11 
Yükseköğretimin birinci aşaması (yüksek okul) ile ilgili hizmetler (çevrim içi)
85.42.12 
Code: 85.42.12 
Yükseköğretimin birinci aşaması (yüksek okul) ile ilgili hizmetler (diğer)
85.42.13 
Code: 85.42.13 
Yükseköğretimin ikinci aşaması ile ilgili hizmetler (çevrim içi)
85.42.14 
Code: 85.42.14 
Yükseköğretimin ikinci aşaması ile ilgili hizmetler (diğer)
85.42.15 
Code: 85.42.15 
Yükseköğretimin üçüncü aşaması ile ilgili hizmetler (çevrim içi)
85.42.16 
Code: 85.42.16 
Yükseköğretimin üçüncü aşaması ile ilgili hizmetler (diğer)
80.41.11 
85.53.11 
Araba sürücü kursu eğitim hizmetleri
80.41.12 
85.53.12 
Havacılık ve yelkencilik kursları eğitim hizmetleri
80.42.10 
85.32.11 
Mesleki ve teknik temel eğitimin ikinci aşaması ile ilgili hizmetler (çevrim içi)
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Mesleki ve teknik temel eğitimin ikinci aşaması ile ilgili hizmetler (diğer)

Page 97/104  
Top