CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.87.15 
82.30.12 
Ticari gösteri organizasyonu hizmetleri
74.87.16 
74.90.13 
Çevre danışmanlığı hizmetleri
74.90.19 
Code: 74.90.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilimsel ve teknik danışmanlık hizmetleri
74.87.17 
58.11.60 
Kitaplar için lisanslama hizmetleri
58.12.30 
Code: 58.12.30 
Rehber ve posta adres listesinin kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri
58.14.40 
Code: 58.14.40 
Dergi ve süreli yayınlar için lisanslama hizmetleri
58.19.30 
Code: 58.19.30 
Diğer basılı ürünler için lisanslama hizmetleri
58.21.40 
Code: 58.21.40 
Bilgisayar oyunlarının kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri
58.29.50 
Code: 58.29.50 
Bilgisayar yazılımları kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri
59.20.40 
Code: 59.20.40 
Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri
63.99.10 
Code: 63.99.10 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmetleri
63.99.20 
Code: 63.99.20 
Olayların ve bilginin derlenmesi, özgün (orijinal)
74.90.20 
Code: 74.90.20 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, teknik ve iş hizmetleri
77.40.11 
Code: 77.40.11 
Araştırma ve geliştirme ürünlerinin kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri
77.40.12 
Code: 77.40.12 
Ticari markanın ve imtiyazın (franchise) kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri
77.40.13 
Code: 77.40.13 
Maden çıkarım ve değerleme kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri
77.40.19 
Code: 77.40.19 
Diğer fikri mülkiyet ürünlerinin ve benzeri ürünlerin kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri (telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)
82.99.11 
Code: 82.99.11 
Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt hizmetleri
82.99.19 
Code: 82.99.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çeşitli iş destek hizmetleri
75.11.11 
84.11.11 
İdari ve yasal yönetim hizmetleri
75.11.12 
84.11.12 
Finansal ve mali hizmetler
75.11.13 
84.11.13 
Tüm ekonomik ve sosyal planlama hizmetleri ile istatistiki hizmetler
75.11.14 
84.11.14 
Temel araştırmalar için devlet hizmetleri
75.11.15 
84.11.19 
Diğer genel kamu hizmetleri
75.12.11 
84.12.11 
Eğitime ilişkin idari hizmetler
75.12.12 
84.12.12 
Sağlığa ilişkin idari hizmetler
75.12.13 
84.12.13 
İskan ve toplum refahına ilişkin idari hizmetler
75.12.14 
84.12.14 
Dinlence, kültür ve dine ilişkin idari hizmetler
75.13.11 
84.13.11 
Tarım, orman, balıkçılık ve avcılık ile ilgili idari hizmetler
75.13.12 
84.13.12 
Yakıt ve enerji ile ilgili idari hizmetler
75.13.13 
84.13.13 
Madencilik, maden kaynakları, imalat ve inşaat ile ilgili idari hizmetler
75.13.14 
82.99.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çeşitli iş destek hizmetleri
84.13.14 
Code: 84.13.14 
Ulaştırma ve iletişim ile ilgili idari hizmetler
75.13.15 
84.13.15 
Dağıtım ve katering işleri ile, otel ve lokantalar ile ilgili idari hizmetler
75.13.16 
84.13.16 
Turizm işleri ile ilgili idari hizmetler
75.13.17 
84.13.17 
Çok amaçlı geliştirme projeleri ile ilgili idari hizmetler
75.13.18 
84.13.18 
Genel ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili idari hizmetler
75.14.11 
84.11.21 
Kamu için genel personel hizmetleri
75.14.12 
81.10.10 
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri
84.11.29 
Code: 84.11.29 
Kamu için diğer destek hizmetleri

Page 96/104  
Top