CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.11.15 
69.10.16 
Noterlik hizmetleri
74.11.16 
69.10.18 
Müzayedeyle ilgili hukuk hizmetleri
74.11.17 
69.10.17 
Arabuluculuk ve uzlaştırma hizmetleri
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Diğer hukuk hizmetleri
74.12.11 
69.20.10 
Mali denetim hizmetleri
74.12.12 
69.20.21 
Muhasebe kontrol hizmetleri
74.12.13 
69.20.22 
Mali tabloların oluşturulması hizmetleri
74.12.14 
69.20.24 
Bordro hizmetleri
69.20.29 
Code: 69.20.29 
Diğer muhasebe hizmetleri
74.12.20 
69.20.23 
Defter tutma hizmetleri
74.12.30 
69.20.31 
Kurumlar vergisi danışmanlık ve düzenleme hizmetleri
69.20.32 
Code: 69.20.32 
Bireysel vergi düzenleme ve planlama hizmetleri
69.20.40 
Code: 69.20.40 
Borç ödeme güçlüğü ve kayyumluk hizmetleri
74.13.11 
73.20.11 
Piyasa araştırması hizmetleri; niteliğe ilişkin anketler
73.20.12 
Code: 73.20.12 
Piyasa araştırması hizmetleri; niceliğe ilişkin bir defalık anketler
73.20.13 
Code: 73.20.13 
Piyasa araştırması hizmetleri; niceliğe ilişkin sürekli ve düzenli anketler
73.20.14 
Code: 73.20.14 
Piyasa araştırması hizmetleri, anketler hariç
73.20.19 
Code: 73.20.19 
Diğer piyasa araştırması hizmetleri
74.13.12 
73.20.20 
Kamuoyu araştırmaları
74.14 
70.22.40 
Ticari marka ve imtiyaz (franchise)
74.14.11 
70.22.11 
Stratejik yönetim danışmanlığı hizmetleri
74.14.12 
70.22.12 
Mali yönetim danışmanlığı hizmetleri (kurumlar vergisi hariç)
74.14.13 
70.22.13 
Pazarlama yönetim danışmanlığı hizmetleri
74.14.14 
70.22.14 
İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı hizmetleri
85.60.10 
Code: 85.60.10 
Eğitimi destekleyici hizmetler
74.14.15 
70.22.15 
Üretim yönetim danışmanlığı hizmetleri
74.14.16 
70.21.10 
Halkla ilişkiler ve iletişim hizmetleri
74.14.17 
02.40.10 
Ormancılık için destekleyici hizmetler
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Tedarik zinciri ve diğer yönetim danışmanlığı hizmetleri
70.22.17 
Code: 70.22.17 
İş süreçleri yönetim hizmetleri
70.22.30 
Code: 70.22.30 
Diğer işletme danışmanlığı hizmetleri
74.14.21 
70.22.20 
Diğer proje yönetim hizmetleri, inşaat proje yönetim hizmetleri hariç
74.14.22 
74.90.20 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, teknik ve iş hizmetleri
74.15.10 
64.20.10 
Holding şirketlerinin hizmetleri
70.10.10 
Code: 70.10.10 
İdare merkezi hizmetleri
74.20.10 
71.11.10 
Planlar (proje) ve çizimler, mimari amaçlı
74.20.21 
71.11.24 
Mimari danışmanlık hizmetleri (Peyzaj hariç)
74.20.22 
71.11.21 
Mimarlık hizmetleri, ikamet amaçlı bina projeleri için
71.11.22 
Code: 71.11.22 
Mimarlık hizmetleri, ikamet amaçlı olmayan bina projeleri için
71.11.23 
Code: 71.11.23 
Tarihi restorasyon mimarlık hizmetleri

Page 92/104  
Top