CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
64.20.21 
61.10.52 
Kablolu altyapı üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri, isteğe bağlı program paketi
61.10.53 
Code: 61.10.53 
Kablolu altyapı üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri, izleme başına ücretli
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Mobil telekomünikasyon hizmetleri (erişim ve kullanım için)
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Mobil telekomünikasyon hizmetleri, çağrı özellikleri
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Özel ağ hizmetleri (kablosuz telekomünikasyon sistemleri için)
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Kablosuz telekomünikasyon için operatör hizmetleri
61.20.30 
Code: 61.20.30 
Veri iletim hizmetleri (kablosuz telekomünikasyon ağları üzerinden)
61.20.41 
Code: 61.20.41 
Dar bant internet erişim hizmetleri (kablosuz ağlar üzerinden)
61.20.42 
Code: 61.20.42 
Geniş bant internet erişim hizmetleri (kablosuz ağlar üzerinden)
61.20.49 
Code: 61.20.49 
Diğer kablosuz internet telekomünikasyon hizmetleri
61.20.50 
Code: 61.20.50 
Evlere program dağıtım hizmeti (kablosuz altyapı üzerinden)
61.30.10 
Code: 61.30.10 
Uydu üzerinden telekomünikasyon hizmetleri (uydu üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri hariç)
61.30.20 
Code: 61.30.20 
Uydu üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Diğer telekomünikasyon hizmetleri
64.20.22 
61.10.13 
Kablolu telekomünikasyon sistemleri için özel ağ hizmetleri
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Kablolu telekomünikasyon için operatör hizmetleri
61.10.30 
Code: 61.10.30 
Veri iletim hizmetleri, kablolu telekomünikasyon ağları üzerinden
61.10.41 
Code: 61.10.41 
İnternet omurga hizmetleri
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Dar bant internet erişim hizmetleri, kablolu ağlar üzerinden
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Geniş bant internet erişim hizmetleri, kablolu ağlar üzerinden
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Diğer kablolu internet telekomünikasyon hizmetleri
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Mobil telekomünikasyon hizmetleri (erişim ve kullanım için)
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Özel ağ hizmetleri (kablosuz telekomünikasyon sistemleri için)
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Kablosuz telekomünikasyon için operatör hizmetleri
61.20.42 
Code: 61.20.42 
Geniş bant internet erişim hizmetleri (kablosuz ağlar üzerinden)
61.20.49 
Code: 61.20.49 
Diğer kablosuz internet telekomünikasyon hizmetleri
61.30.10 
Code: 61.30.10 
Uydu üzerinden telekomünikasyon hizmetleri (uydu üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri hariç)
64.20.23 
61.10.20 
Kablolu telekomünikasyon için operatör hizmetleri
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Kablosuz telekomünikasyon için operatör hizmetleri
64.20.28 
61.90.10 
Diğer telekomünikasyon hizmetleri
64.20.30 
61.10.51 
Kablolu altyapı üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri, standart program paketi
61.10.52 
Code: 61.10.52 
Kablolu altyapı üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri, isteğe bağlı program paketi
61.10.53 
Code: 61.10.53 
Kablolu altyapı üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri, izleme başına ücretli
61.20.50 
Code: 61.20.50 
Evlere program dağıtım hizmeti (kablosuz altyapı üzerinden)
61.30.10 
Code: 61.30.10 
Uydu üzerinden telekomünikasyon hizmetleri (uydu üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri hariç)
61.30.20 
Code: 61.30.20 
Uydu üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri
65.11.10 
64.11.10 
Merkez bankası hizmetleri
65.12.10 
64.19.11 
Mevduat hizmetleri, tüzel veya kurumsal mudilere verilen
64.19.12 
Code: 64.19.12 
Mevduat hizmetleri, diğer mudilere verilen
64.19.21 
Code: 64.19.21 
Parasal kuruluşlar tarafından endüstriler arası kredi verme hizmetleri

Page 85/104  
Top