CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
42.99.22 
Açık spor stadyumları ve spor alanları ile ilgili yapılar için inşaat işleri
45.21.62 
41.00.20 
İkamet amaçlı olmayan binalar
41.00.40 
Code: 41.00.40 
İkamet amaçlı olmayan binalar için inşaat işleri (yeni işler, ilaveler, değişiklik ve yenileme işleri)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri
45.21.63 
41.00.20 
İkamet amaçlı olmayan binalar
41.00.40 
Code: 41.00.40 
İkamet amaçlı olmayan binalar için inşaat işleri (yeni işler, ilaveler, değişiklik ve yenileme işleri)
45.21.64 
42.21.13 
Sulama sistemleri (kanallar); ana su şebekeleri ve su hatları inşaatı; su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Sulama sistemleri (kanallar), ana su şebekeleri ve su hatları, su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları için inşaat işleri
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılar
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı yapılar için inşaat işleri
45.21.71 
41.00.30 
İkamet amaçlı binalar için inşaat işleri (yeni işler, ilaveler, değişiklik ve yenileme işleri)
45.21.72 
41.00.40 
İkamet amaçlı olmayan binalar için inşaat işleri (yeni işler, ilaveler, değişiklik ve yenileme işleri)
45.21.73 
41.00.40 
İkamet amaçlı olmayan binalar için inşaat işleri (yeni işler, ilaveler, değişiklik ve yenileme işleri)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Prefabrik yapıların montajı ve kurulması işleri
45.22.11 
43.91.11 
Çatı iskeleti işleri
45.22.12 
43.91.19 
Diğer çatı işleri
45.22.13 
43.91.19 
Diğer çatı işleri
45.22.20 
43.99.10 
Su yalıtım işleri
45.23.11 
42.11.20 
Otoyollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları ile havaalanı pistleri için inşaat işleri
45.23.12 
42.11.10 
Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları ile havaalanı pistleri
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Otoyollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları ile havaalanı pistleri için inşaat işleri
45.23.13 
42.12.10 
Demir yolları ve metro hatları
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Demir yolları ve metrolar için inşaat işleri
45.23.14 
42.11.10 
Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları ile havaalanı pistleri
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Otoyollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları ile havaalanı pistleri için inşaat işleri
45.23.15 
42.11.20 
Otoyollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları ile havaalanı pistleri için inşaat işleri
45.23.21 
42.99.22 
Açık spor stadyumları ve spor alanları ile ilgili yapılar için inşaat işleri
45.23.22 
41.00.40 
İkamet amaçlı olmayan binalar için inşaat işleri (yeni işler, ilaveler, değişiklik ve yenileme işleri)
45.24.11 
42.91.10 
Kıyı ve liman inşaatları, barajlar, kanal havuzları ve ilgili hidromekanik yapılar
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Kıyı ve liman inşaatları, barajlar, kanal havuzları ve ilgili hidromekanik yapılar için inşaat işleri
45.24.12 
42.21.13 
Sulama sistemleri (kanallar); ana su şebekeleri ve su hatları inşaatı; su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Sulama sistemleri (kanallar), ana su şebekeleri ve su hatları, su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları için inşaat işleri
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Kıyı ve liman inşaatları, barajlar, kanal havuzları ve ilgili hidromekanik yapılar
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Kıyı ve liman inşaatları, barajlar, kanal havuzları ve ilgili hidromekanik yapılar için inşaat işleri
45.24.13 
42.91.10 
Kıyı ve liman inşaatları, barajlar, kanal havuzları ve ilgili hidromekanik yapılar
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Kıyı ve liman inşaatları, barajlar, kanal havuzları ve ilgili hidromekanik yapılar için inşaat işleri
45.24.14 
42.91.20 
Kıyı ve liman inşaatları, barajlar, kanal havuzları ve ilgili hidromekanik yapılar için inşaat işleri
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri
45.25.10 
43.99.20 
İnşaat iskelesi işleri
45.25.21 
43.99.30 
Kazık çakma işleri; temel inşaatı işleri

Page 68/104  
Top