CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
31.20.22 
27.12.22 
Otomatik devre kesiciler, voltaj ≤1000 V için olanlar
31.20.23 
27.12.23 
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrik devrelerini koruma cihazları, voltaj ≤1000 V için olanlar
31.20.24 
27.12.24 
Röleler, voltaj ≤1000 V için olanlar
31.20.25 
27.33.11 
Anahtarlar, voltaj ≤ 1000 V için olanlar
31.20.26 
27.33.12 
Lamba duyları, voltajı ≤ 1000 V için olanlar
31.20.27 
26.11.40 
Başka yerde sınıflandırılmamış elektronik valflerin ve tüplerin parçaları ile diğer elektronik bileşenlerin parçaları
27.33.13 
Code: 27.33.13 
Başka yerde sınıflandırılmamış fiş, priz ve diğer malzemeler (elektrik devrelerini anahtarlama veya koruma için)
31.20.31 
27.12.31 
Elektrikli anahtarlama (tevzi panoları) veya koruyucu cihazlarla donatılmış panolar ve diğer mesnetler, voltaj ≤1000 V için olanlar
31.20.32 
27.12.32 
Elektrikli anahtarlama (tevzi panoları) veya koruyucu cihazlarla donatılmış panolar ve diğer mesnetler, voltaj >1000 V için olanlar
31.20.40 
27.12.40 
Elektrik dağıtım veya kontrol cihazlarının parçaları
31.20.91 
33.20.50 
Elektrikli ekipmanların kurulum hizmetleri
31.20.92 
33.14.11 
Elektrik motorlarının, jeneratörlerin, transformatörlerin ve elektrik dağıtım ile kontrol cihazlarının bakım ve onarım hizmetleri
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri
31.20.99 
27.12.99 
Elektrik dağıtım veya kontrol cihazları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
27.33.99 
Code: 27.33.99 
Kablolama gereçleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
31.30.11 
27.32.11 
Yalıtılmış bobin telleri
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Elektrik yalıtkanları (izolatörleri); elektrikli makine ve cihazlar için yalıtkan bağlantı parçaları; elektrik iletim boruları
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri
31.30.12 
27.32.12 
Koaksiyel kablo ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Elektrik yalıtkanları (izolatörleri); elektrikli makine ve cihazlar için yalıtkan bağlantı parçaları; elektrik iletim boruları
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri
31.30.13 
27.32.13 
Diğer elektrik iletkenleri, voltaj ≤ 1000 V için olanlar
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Elektrik yalıtkanları (izolatörleri); elektrikli makine ve cihazlar için yalıtkan bağlantı parçaları; elektrik iletim boruları
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri
31.30.14 
27.32.14 
Diğer elektrik iletkenleri, voltaj > 1000 V için olanlar
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Elektrik yalıtkanları (izolatörleri); elektrikli makine ve cihazlar için yalıtkan bağlantı parçaları; elektrik iletim boruları
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri
31.30.15 
27.31.11 
Fiber optik kablolar, lifleri tek tek kaplanmış olanlar
31.30.99 
27.31.99 
Fiber optik kablo imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
27.32.99 
Code: 27.32.99 
Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarının imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
31.40.11 
27.20.11 
Birincil pil ve birincil bataryalar
31.40.12 
27.20.12 
Birincil pillerin ve birincil bataryaların parçaları
31.40.21 
27.20.21 
Kurşun asitli akümülatörler, pistonlu motorları çalıştırmak için
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri
31.40.22 
27.20.22 
Kurşun asitli akümülatörler, pistonlu motorları çalıştırmak için olanlar hariç
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri
31.40.23 
27.20.23 
Nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon, lityum polimer, nikel demir ve diğer elektrik akümülatörleri
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri
31.40.24 
27.20.24 
Elektrik akümülatörlerinin parçaları (ayıraçlar dahil)
31.40.30 
38.12.27 
Birincil pillerin, birincil bataryaların ve elektrik akümülatörlerinin atık ve hurdaları

Page 52/104  
Top