CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.32.61 
28.30.81 
Temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünler için) (tohum, tahıl veya kuru baklagiller hariç)
29.32.62 
28.30.82 
Süt sağma makineleri
29.32.63 
28.30.83 
Hayvan yemi hazırlama makineleri ve cihazları
28.30.84 
Code: 28.30.84 
Civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri
28.30.85 
Code: 28.30.85 
Kümes hayvanları muhafaza makineleri
29.32.64 
28.93.20 
Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makineler
29.32.65 
28.30.86 
Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık amaçlı makineler
29.32.70 
28.30.91 
Başka yerde sınıflandırılmamış hasat ve harman makinelerinin parçaları
28.30.92 
Code: 28.30.92 
Toprak makinelerinin parçaları
28.30.93 
Code: 28.30.93 
Diğer tarım makinelerinin parçaları
29.32.91 
33.20.31 
Tarımsal amaçlı sanayi makine ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri
29.32.92 
33.12.21 
Tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Maden, taşocağı ve inşaat makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri
29.32.99 
28.30.99 
Tarım ve ormancılık makineleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
29.41.11 
28.24.11 
Elektromekanik aletler (el ile kullanılan, elektrik motoru üstünde olanlar)
28.24.12 
Code: 28.24.12 
Diğer taşınabilir motorlu el aletleri
33.12.17 
Code: 33.12.17 
Motorlu el aletlerinin bakım ve onarım hizmetleri
29.41.12 
28.24.21 
Elektromekanik aletlerin parçaları (el ile kullanılan, elektrik motorlu olanlar)
28.24.22 
Code: 28.24.22 
Diğer taşınabilir motorlu el aletlerinin parçaları
29.41.99 
28.24.99 
Motorlu el aletleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
29.42.11 
28.41.11 
Takım tezgahları, metal işlemek için (lazer, ultrason ve benzerleriyle talaşlı işleyenler)
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilyelerin veya yonga plakaların, yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devrelerin veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makineler ve cihazlar
29.42.12 
28.41.12 
İşleme merkezleri, tek istasyonlu makineler ve çok istasyonlu transfer makineleri (metal işleme için)
29.42.21 
28.41.21 
Torna tezgahları, metalleri talaşlı işlemek için
29.42.22 
28.41.22 
Takım tezgahları, metal delme, raybalama (borlama) veya frezeleme için; başka yerde sınıflandırılmamış takım tezgahları, metallere set (diş) açma veya yiv açma için
29.42.23 
28.41.22 
Takım tezgahları, metal delme, raybalama (borlama) veya frezeleme için; başka yerde sınıflandırılmamış takım tezgahları, metallere set (diş) açma veya yiv açma için
29.42.31 
28.41.23 
Takım tezgahları (çapak temizleme, bileyleme, taşlama veya metali başka şekillerde tamamlama için)
28.41.24 
Code: 28.41.24 
Takım tezgahları, metalleri planyalamak, biçmek, kesip ayırmak veya başka şekillerde kesmek için olanlar
29.42.32 
28.41.31 
Makineler, metalleri bükme, katlama ve düzleştirme için olanlar
28.41.32 
Code: 28.41.32 
Makineler, metalleri makasla kesme, zımba (delme) ve kertikleme (gedik açma) için olanlar
29.42.33 
28.41.31 
Makineler, metalleri bükme, katlama ve düzleştirme için olanlar
28.41.32 
Code: 28.41.32 
Makineler, metalleri makasla kesme, zımba (delme) ve kertikleme (gedik açma) için olanlar
29.42.34 
28.41.33 
Başka yerde sınıflandırılmamış demir dövme veya kalıpla baskı tezgahları ve çekiçleri; hidrolik presler ve presler, metal işleme için olanlar
29.42.35 
28.41.34 
Başka yerde sınıflandırılmamış takım tezgahları, metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (talaşsız işleyerek)
29.42.40 
28.41.40 
Metal işleme takım tezgahlarının parça ve aksesuarları
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilyelerin ve yonga plakaların, yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devrelerin veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve cihazların parçaları
29.42.91 
33.20.32 
Metal işleme makinelerinin kurulum hizmetleri
29.42.92 
33.12.22 
Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve onarım hizmetleri
29.42.99 
28.41.99 
Metal işleme makineleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
29.43.11 
28.49.11 
Takım tezgahları, taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar

Page 46/104  
Top