CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.51.13 
24.51.13 
Gri dökme demir döküm hizmetleri
27.52.10 
24.52.10 
Çelik döküm hizmetleri
27.53.10 
24.53.10 
Hafif metallerin döküm hizmetleri
27.54.10 
24.54.10 
Diğer demir dışı metallerin döküm hizmetleri
28.11.10 
25.11.10 
Prefabrik yapılar, metalden
28.11.21 
25.11.21 
Köprüler ve köprü kısımları, demirden veya çelikten
28.11.22 
25.11.22 
Kuleler ve kafes direkler, demirden veya çelikten
28.11.23 
24.33.30 
Sandviç paneller, kaplanmış çelik levhadan
25.11.23 
Code: 25.11.23 
Diğer yapılar ve yapı parçaları; yapılarda kullanılan tabakalar, çubuklar, köşebentler ve diğer şekillerde olanlar (demirden, çelikten veya alüminyumdan)
28.11.91 
43.99.50 
Yapısal çelik bileşenlerinin kurulması işleri
28.11.92 
33.11.11 
Yapısal metal ürünlerin bakım ve onarım hizmetleri
28.11.99 
25.11.99 
Metal yapı ve yapı parçaları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
28.12 
33.11.11 
Yapısal metal ürünlerin bakım ve onarım hizmetleri
28.12.10 
25.12.10 
Kapılar, pencereler ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, metalden
28.12.90 
43.32.10 
Doğrama tesisatı işleri
28.12.99 
25.12.99 
Metal kapı ve pencere imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
28.21.11 
25.29.11 
Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar hariç), demirden, çelikten veya alüminyumdan, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)
28.21.12 
25.29.12 
Konteynerler, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için olanlar (metalden)
28.21.91 
33.20.12 
Diğer fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (makine ve ekipmanlar hariç)
28.21.92 
33.11.12 
Metal tankların, rezervuarların ve muhafaza kaplarının bakım ve onarım hizmetleri
28.21.99 
25.29.99 
Tank, rezervuar ve konteyner imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
28.22.11 
25.21.11 
Merkezi ısıtma radyatörleri, elektrikle ısıtılmayanlar, demirden veya çelikten
28.22.12 
25.21.12 
Merkezi ısıtma kazanları (boyler), sıcak su veya alçak basınçlı buhar üretmek için (kombiler dahil)
28.22.13 
25.21.13 
Merkezi ısıtma kazanlarının (boyler) ve kombilerin parçaları
28.22.91 
33.20.12 
Diğer fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (makine ve ekipmanlar hariç)
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatı işleri
28.22.92 
33.11.12 
Metal tankların, rezervuarların ve muhafaza kaplarının bakım ve onarım hizmetleri
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Diğer fabrikasyon metal ürünlerin bakım ve onarım hizmetleri
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatı işleri
28.22.99 
25.21.99 
Merkezi ısıtma radyatörü, sıcak su kazanı (boyler) ve kombi imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
28.30.11 
25.30.11 
Buhar üretim kazanları; kızgın su kazanları (boyler)
28.30.12 
25.30.12 
Kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler; buhar veya diğer buhar güç üniteleri için kondansatörler
28.30.13 
25.30.13 
Buhar jeneratörlerinin parçaları
28.30.21 
25.30.21 
Nükleer reaktörler, izotop ayırıcılar hariç
28.30.22 
25.30.22 
Nükleer reaktör parçaları, izotop ayırıcılar hariç
28.30.91 
33.20.11 
Buhar jeneratörlerinin kurulum hizmetleri, sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin kurulumu dahil (merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç)
28.30.92 
33.11.13 
Buhar jeneratörlerinin bakım ve onarım hizmetleri (merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç)
28.30.99 
25.30.99 
Buhar jeneratörü imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri, merkezi ısıtma kazanları (boyler) hariç
28.40.11 
25.50.11 
Metalin dövülmesi hizmetleri
28.40.12 
25.50.12 
Metal damgalama/baskılama hizmetleri

Page 39/104  
Top