CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
26.26.14 
23.20.14 
Ateşe dayanıklı (refrakter) pişirilmemiş ürünler ve diğer ateşe dayanıklı seramik ürünler
26.26.99 
23.20.99 
Ateşe dayanıklı ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.30.10 
23.31.10 
Seramik karo ve kaldırım taşları
26.30.99 
23.31.99 
Seramik karo ve kaldırım taşı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.40.11 
23.32.11 
İnşaat tuğlaları, zemin döşeme blokları, destek veya dolgu karoları ve benzerleri, ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan seramikten
26.40.12 
23.32.12 
Kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, baca astarları, mimari süsler ve diğer seramik inşaat malzemesi
26.40.13 
23.32.13 
Borular, nakil boruları, oluklar (yağmur olukları vb.) ve boru bağlantı parçaları, seramikten
26.40.91 
33.20.70 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünlerin kurulum hizmetleri
26.40.92 
33.19.10 
Diğer ekipmanların onarım hizmetleri
26.40.99 
23.32.99 
Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemesi imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.51.11 
23.51.11 
Çimento klinkeri
26.51.12 
23.51.12 
Portland çimentosu, alüminli (şaplı) çimento, cüruf çimentosu ve benzeri hidrolik çimentolar
26.51.99 
23.51.99 
Çimento imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.52.10 
23.52.10 
Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su kireci (su altında sertleşen kireç)
26.52.99 
23.52.99 
Kireç ve alçı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.53.10 
23.52.20 
Alçı
26.53.99 
23.52.99 
Kireç ve alçı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.61.11 
23.61.11 
Karolar, döşeme taşları, tuğlalar ve benzeri ürünler, çimentodan, betondan veya suni taştan
26.61.12 
23.61.12 
Prefabrik yapı elemanları, çimentodan, betondan veya suni taştan (bina veya bina dışı inşaat işleri için)
26.61.13 
23.69.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış çimento, beton veya suni taşlardan ürünler
26.61.20 
23.61.20 
Prefabrik binalar, betondan
26.61.99 
23.61.99 
İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.62.10 
23.62.10 
Alçıdan ürünler, inşaat amaçlı
26.62.99 
23.62.99 
İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.63.10 
23.63.10 
Hazır beton
26.63.99 
23.63.99 
Hazır beton imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.64.10 
23.64.10 
Harçlar
26.64.99 
23.64.99 
Harç imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.65.11 
23.65.11 
Levha, blok ve benzeri ürünler (bitkisel lif, saman veya ağaç döküntülerinin mineral bağlayıcılar ile aglomera edilmesiyle elde edilenler)
26.65.12 
23.65.12 
Asbestli çimentodan, selüloz lifli çimentodan ve benzerlerinden yapılan ürünler
26.65.99 
23.65.99 
Lifli çimentodan yapılmış ürünlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.66.11 
23.69.11 
Başka yerde sınıflandırılmamış alçı veya alçı esaslı bileşenlerden diğer ürünler
26.66.12 
23.69.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış çimento, beton veya suni taşlardan ürünler
26.66.99 
23.69.99 
Diğer beton, alçı ve çimentodan ürünlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.70.11 
23.70.11 
Mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri), işlenmiş ve bunlardan yapılmış ürünler (kaldırım döşeme taşı, kaldırım kenar taşı, büyük ve yassı döşeme taşı, karo, parke taşı ve benzeri ürünler hariç); mermer, traverten ve kaymaktaşının yapay olarak renklendirilmiş granülleri, küçük parçaları ve tozları
26.70.12 
23.70.12 
Diğer işlenmiş süsleme veya yapı taşları ile bunlardan yapılmış ürünler; diğer doğal taşların suni olarak renklendirilmiş granülleri ve tozları; aglomera edilmiş kayağan taşından (arduvaz/kayraktaşı) yapılan ürünler
26.70.13 
23.70.99 
Kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış taş imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.70.99 
23.70.99 
Kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış taş imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
26.81.11 
23.91.11 
Değirmen taşı, bileği taşı, bileği çarkları ve benzerleri ile bunların parçaları, çembersiz (doğal taştan, aglomera edilmiş doğal veya yapay aşındırıcılardan veya seramikten yapılmış olanlar)
26.81.12 
23.91.12 
Zımpara kağıdı vb. gibi yumuşak zeminli aşındırıcı ürünler (aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, tekstil kumaşı, kağıt veya mukavvaya tutturulmuş)

Page 34/104  
Top