CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
23.30.90 
20.13.14 
Yakıt elemanları (kartuşlar), ışık saçmayan (nükleer reaktörler için)
24.46.99 
Code: 24.46.99 
İşlenmiş nükleer yakıt imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
38.22.11 
Code: 38.22.11 
Nükleer atıkların işlenmesi hizmetleri
38.22.21 
Code: 38.22.21 
Nükleer atıkların bertarafı hizmetleri
24.11.11 
20.11.11 
Hidrojen, argon, asal gazlar, azot ve oksijen
24.11.12 
20.11.12 
Karbondioksit ve ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri
24.11.13 
20.11.13 
Sıvı ve sıkıştırılmış hava
24.11.99 
20.11.99 
Sanayi gazı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
24.12.11 
20.12.11 
Çinkooksit ve peroksit; titanyum oksit
24.12.12 
20.12.12 
Krom, manganez, kurşun ve bakır oksitler ile hidroksitleri
24.12.13 
20.12.19 
Diğer metal oksitler, peroksitler ve hidroksitler
24.12.21 
20.12.21 
Sentetik organik renklendirme maddeleri ve bunlara dayalı müstahzarlar; bir tür floresan parlatıcı olarak veya luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan sentetik organik ürünler; renkli laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar
24.12.22 
20.12.22 
Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri; bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddeleri
24.12.23 
20.12.23 
Sentetik organik tabaklama maddeleri; inorganik tabaklama maddeleri; tabaklama müstahzarları; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar
24.12.24 
20.12.24 
Başka yerde sınıflandırılmamış renklendirme maddeleri; bir tür luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan inorganik ürünler
24.12.99 
20.12.99 
Boya maddeleri ve pigment imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
24.13.11 
20.13.21 
Metaloidler (yarı metaller)
24.13.12 
20.13.22 
Ametallerin halojen veya kükürtlü bileşikleri
24.13.13 
20.13.23 
Alkali veya toprak alkali metaller; nadir toprak metalleri, skandium ve itriyum; cıva
24.13.14 
20.13.24 
Hidrojen klorür; oleum; difosfor pentaoksit; diğer inorganik asitler; silisyum ve kükürt dioksit
24.13.15 
20.13.25 
Oksitler, hidroksitler ve peroksitler; hidrazin ve hidroksilamin ile bunların inorganik tuzları
24.13.21 
20.13.31 
Metalik halojenler
24.13.22 
20.13.32 
Hipokloritler, kloratlar ve perkloratlar
24.13.31 
20.13.41 
Sülfidler (sülfürler), sülfitler ve sülfatlar
24.13.32 
20.13.42 
Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar, polifosfatlar ve nitratlar (potasyumlu olanlar hariç)
24.13.33 
20.13.43 
Karbonatlar
24.13.41 
20.13.51 
Oksometalik veya peroksometalik asitlerin tuzları; koloidal değerli metaller
24.13.42 
20.13.52 
Başka yerde sınıflandırılmamış inorganik bileşikler (damıtık su dahil); amalgamlar (değerli metallerin amalgamları hariç)
24.13.51 
20.13.61 
Başka yerde sınıflandırılmamış izotoplar ve bunların bileşikleri (ağır su dahil)
24.13.52 
20.13.62 
Siyanürler (siyanid), siyanür oksitler ve kompleks siyanürler; fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; inorganik asitlerin veya peroksoasitlerin diğer tuzları
24.13.53 
20.13.63 
Hidrojen peroksit
24.13.54 
20.13.64 
Fosfidler; karbürler; hidritler; nitritler; azitler; silisidler ve boridler
24.13.55 
20.13.65 
Nadir toprak metallerinin bileşikleri ile itriyum veya skandiyum bileşikleri
24.13.56 
20.13.66 
Kükürt (süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt, koloidal kükürt hariç)
24.13.57 
20.13.67 
Kavrulmuş demir piritler
24.13.58 
20.13.68 
Piezo-elektrik kuvarsları; diğer sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşlar (işlenmemiş)
24.13.99 
20.13.99 
Diğer inorganik temel kimyasal imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
24.14.11 
20.14.11 
Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar
24.14.12 
20.14.12 
Siklik (halkalı) hidrokarbonlar
24.14.13 
20.14.13 
Asiklik (halkasız) hidrokarbonların klorlanmış türevleri

Page 26/104  
Top