CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.43.99 
10.42.99 
Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
15.51.11 
10.51.11 
İşlenmiş sıvı süt
15.51.12 
10.51.12 
Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 6 olan, konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış)
15.51.20 
10.51.21 
Süt tozu, yağı alınmış
10.51.22 
Code: 10.51.22 
Süt tozu, yağlı
15.51.30 
10.51.30 
Tereyağı ve süt ürünleri, sürülebilir olanlar
15.51.40 
10.51.40 
Peynir ve lor
15.51.51 
10.51.51 
Süt ve krema, katı formda olmayanlar (konsantre edilmiş veya şeker ya da diğer tatlandırıcılar ilave edilmiş)
15.51.52 
10.51.52 
Yoğurt ve diğer mayalanmış veya ekşitilmiş süt ya da krema
15.51.53 
10.51.53 
Kazein
15.51.54 
10.51.54 
Laktoz ve laktoz şurubu
15.51.55 
10.51.55 
Peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu)
10.51.56 
Code: 10.51.56 
Başka yerde sınıflandırılmamış süt ürünleri
15.51.99 
10.51.99 
Süt ve peynir ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
15.52.10 
10.52.10 
Dondurma ve diğer yenilebilir buzlar
15.52.99 
10.52.99 
Dondurma imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
15.61.10 
10.61.11 
Kahverengi pirinç, kabuğu alınmış
15.61.21 
10.61.21 
Buğday veya meslin unu
15.61.22 
10.61.22 
Diğer tahıl unları
15.61.23 
10.61.23 
Sebze unları ve kaba unları
15.61.24 
10.61.24 
Fırın ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar
15.61.31 
10.61.31 
Dövülmüş kabuksuz buğday ve kaba buğday unu
15.61.32 
10.61.32 
Başka yerde sınıflandırılmamış dövülmüş kabuksuz diğer tahıllar, bunların kaba unları ve peletleri
15.61.33 
10.61.33 
Tahıldan yapılmış kahvaltılık yiyecekler ve diğer taneli tahıl ürünleri
15.61.40 
10.61.12 
Pirinç, kısmen veya tamamen beyazlatılmış ya da kırılmış
15.61.50 
10.61.40 
Kepek, kavuz ve diğer artıklar (tahılların işlenmesinden kalan)
15.61.99 
10.61.99 
Öğütülmüş tahıl ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
15.62.10 
10.62.14 
Mısır yağı
15.62.21 
10.62.13 
Glikoz ve glikoz şurubu; fruktoz ve fruktoz şurubu; invert şeker; başka yerde sınıflandırılmamış şeker ve şeker şurupları
10.89.19 
Code: 10.89.19 
Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri
15.62.22 
10.62.11 
Nişastalar; inulin; buğday gluteni; dekstrin ve diğer modifiye nişastalar
15.62.23 
10.62.12 
Tapyoka ve nişastadan hazırlanan ikameleri (pul, tane ve benzeri formlarda)
15.62.30 
10.62.20 
Nişasta imalatı artıkları ve benzeri artıklar
15.62.99 
10.62.99 
Nişasta ve nişastalı ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
15.71.10 
10.91.10 
Hazır yemler, çiftlik hayvanları için (kaba yonca (alfaalfa) unları ve peletleri hariç)
15.71.20 
10.91.20 
Kaba yonca (alfaalfa) unları ve peletleri
15.71.99 
10.91.99 
Çiftlik hayvanları için hazır hayvan yemleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
15.72.10 
10.92.10 
Ev hayvanları için hazır gıdalar
15.72.99 
10.92.99 
Ev hayvanları için hazır gıda imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri
15.81.11 
10.71.11 
Taze ekmek

Page 12/104  
Top