CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
51.82.10 
Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
46.63.10 
Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
51.83.10 
Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
46.64.10 
Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
51.84.10 
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
46.51.10 
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
51.85.11 
Partihandel med kontorsmaskiner, t.ex. skrivmaskiner, fotokopieringsapparater och räknemaskiner
46.66.10 
Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
51.85.12 
Partihandel med kontorsmöbler
46.65.10 
Partihandel med kontorsmöbler
51.86.10 
Partihandel med andra elektronikkomponenter och annan elektronisk utrustning
46.52.11 
Partihandel med telekommunikationsutrustning samt delar av sådan utrustning
46.52.12 
Code: 46.52.12 
Partihandel med elektronikutrustning
51.87.11 
Partihandel med transportutrustning utom motorfordon, motorcyklar och cyklar
46.69.11 
Partihandel med transportmedel, utom motorfordon, motorcyklar och cyklar
51.87.12 
Partihandel med tillbehör till maskiner och utrustning
46.69.12 
Partihandel med tillbehör till maskiner och utrustning
51.87.13 
Partihandel med lyft- och lastningsutrustning
46.69.13 
Partihandel med lyft- och lastningsutrustning
51.87.14 
Partihandel med maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri
46.69.14 
Partihandel med maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri
51.87.15 
Partihandel med elektriska och elektroniska maskiner, apparater och material för yrkesmässig användning
46.69.15 
Partihandel med elektriska och elektroniska maskiner, apparater och material för yrkesmässig användning
51.87.16 
Partihandel med andra maskiner, apparater och utrustning för allmänna och speciella ändamål
46.69.16 
Partihandel med vapen och ammunition
46.69.19 
Code: 46.69.19 
Partihandel med andra maskiner, apparater och utrustning för allmänna och speciella ändamål
51.88.11 
Partihandel med jordbrukstraktorer
46.61.11 
Partihandel med jord- och skogsbruksmaskiner samt utrustning, inkl. traktorer
51.88.12 
Partihandel med maskiner (ej traktorer), redskap och utrustning för jord- och skogsbruk
46.61.11 
Partihandel med jord- och skogsbruksmaskiner samt utrustning, inkl. traktorer
46.61.12 
Code: 46.61.12 
Partihandel med trädgårdsmaskiner och -utrustning
51.90.10 
Övrig partihandel
46.90.10 
Övrig partihandel
52.11.11 
Detaljhandel med brett sortiment, mest djupfrysta livsmedel
47.00.11 
Butikshandel med färska frukter och grönsaker
47.00.12 
Code: 47.00.12 
Butikshandel med beredda frukter och grönsaker
47.00.13 
Code: 47.00.13 
Butikshandel med kött
47.00.14 
Code: 47.00.14 
Butikshandel med köttvaror
47.00.15 
Code: 47.00.15 
Butikshandel med fisk, skaldjur och blötdjur
47.00.16 
Code: 47.00.16 
Butikshandel med bageriprodukter
47.00.17 
Code: 47.00.17 
Butikshandel med konfektyrer
47.00.18 
Code: 47.00.18 
Butikshandel med mejeriprodukter
47.00.19 
Code: 47.00.19 
Butikshandel med ägg
47.00.21 
Code: 47.00.21 
Butikshandel med kaffe, te, kakao och kryddor
47.00.22 
Code: 47.00.22 
Butikshandel med matolja och matfett
47.00.23 
Code: 47.00.23 
Butikshandel med homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
47.00.24 
Code: 47.00.24 
Butikshandel med övriga livsmedel
47.00.25 
Code: 47.00.25 
Butikshandel med alkoholhaltiga drycker
47.00.26 
Code: 47.00.26 
Butikshandel med andra drycker
52.11.12 
Detaljhandel med brett sortiment, mest icke-frysta livsmedel, drycker och tobak
47.00 
Detaljhandel utom med motorfordon
52.12.10 
Annan detaljhandel med brett sortiment
47.00 
Detaljhandel utom med motorfordon
52.21.10 
Butikshandel med frukt och grönsaker
47.00.11 
Butikshandel med färska frukter och grönsaker
52.22.10 
Butikshandel med kött och köttvaror
47.00.13 
Butikshandel med kött
47.00.14 
Code: 47.00.14 
Butikshandel med köttvaror
52.23.10 
Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
47.00.15 
Butikshandel med fisk, skaldjur och blötdjur
52.24.11 
Butikshandel med bröd och konditorivaror
47.00.16 
Butikshandel med bageriprodukter

Page 75/104  
Top