CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.43.23 
Väggbeklädning och tapetsering
43.33.29 
Övrig golvläggning, väggbeklädning och tapetsering
45.43.30 
Mosaikarbeten och liknande utsmyckningsarbeten inomhus
43.33.21 
Cementmosaik-, marmor-, granit- och skifferarbeten
45.44.10 
Glasmästeriarbeten
43.34.20 
Glasmästeriarbeten
45.44.21 
Invändiga måleriarbeten i byggnader
43.34.10 
Måleriarbeten
45.44.22 
Utvändiga måleriarbeten på byggnader
43.34.10 
Måleriarbeten
45.44.23 
Målning av anläggningar
43.34.10 
Måleriarbeten
45.45.11 
Montering av ornament
43.39.11 
Montering av ornament
45.45.12 
Utvändig rengöring av byggnader
43.39.19 
Diverse annan slutbehandling av byggnader
45.45.13 
Diverse annan slutbehandling av byggnader
43.39.19 
Diverse annan slutbehandling av byggnader
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Diverse övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten
45.50.10 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
41.00.30 
Byggande av bostadshus (nybyggnation, ombyggnad och renovering)
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Byggande av andra byggnader än bostadshus (nybyggnation, ombyggnad och renovering)
43.11.10 
Code: 43.11.10 
Rivning av hus och byggnader
43.12.11 
Code: 43.12.11 
Förberedande jord- och markarbeten; röjningsarbeten
43.12.12 
Code: 43.12.12 
Mark- och grundarbeten
43.13.10 
Code: 43.13.10 
Markundersökning
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Övriga installationer
43.91.11 
Code: 43.91.11 
Uppförande av takstommar
43.91.19 
Code: 43.91.19 
Andra takarbeten
43.99.10 
Code: 43.99.10 
Taktätningsarbeten och andra vattentätningsarbeten
43.99.20 
Code: 43.99.20 
Montering av byggnadsställningar
43.99.30 
Code: 43.99.30 
Pålning; grundarbeten
43.99.40 
Code: 43.99.40 
Betongarbeten
43.99.50 
Code: 43.99.50 
Uppförande av stålkonstruktioner
43.99.60 
Code: 43.99.60 
Murning och stenläggning
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Montering och uppförande av prefabricerade byggnader
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Diverse övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten
50.10.11 
Partihandel med lastbilar, truckar, släpfordon, påhängsvagnar och bussar
45.19.11 
Partihandel med lastbilar, truckar, släpfordon, påhängsvagnar och bussar
50.10.12 
Partihandel med personbilar
45.11.11 
Partihandel med personbilar
50.10.13 
Partihandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar
45.19.12 
Partihandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar
50.10.14 
Partihandel med specialfordon och andra fordon
45.11.12 
Partihandel med personbilar för särskilda ändamål, t.ex. ambulanser och minibussar, och terränggående fordon (under 3,5 ton)
50.10.2 
Detaljhandel med motorfordon utom motorcyklar
45.19.31 
Detaljhandel via Internet med andra motorfordon
50.10.21 
Detaljhandel med nya personbilar
45.11.21 
Specialiserad detaljhandel i butik med nya personbilar
45.11.31 
Code: 45.11.31 
Detaljhandel via Internet med personbilar och lätta motorfordon
45.11.39 
Code: 45.11.39 
Övrig detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
50.10.22 
Detaljhandel med begagnade personbilar
45.11.22 
Specialiserad detaljhandel i butik med begagnade personbilar
45.11.24 
Code: 45.11.24 
Specialiserad detaljhandel i butik med begagnade personbilar för särskilda ändamål, t.ex. ambulanser och minibussar, och terränggående fordon (under 3,5 ton)
45.11.31 
Code: 45.11.31 
Detaljhandel via Internet med personbilar och lätta motorfordon
45.11.39 
Code: 45.11.39 
Övrig detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
45.19.21 
Code: 45.19.21 
Specialiserad detaljhandel i butik med lastbilar, truckar, släpfordon, påhängsvagnar och bussar

Page 70/104  
Top