CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
35.20.91 
Reparation och underhåll av lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel
33.17.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av rälsfordon
35.20.92 
Ombyggnad och utrustningsarbeten av lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel
30.20.91 
Tjänster avseende ombyggnad och utrustning av lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel
30.20.99 
Code: 30.20.99 
Delar av tillverkningen av rälsfordon som utförs av underleverantörer
35.30.11 
Luftfartygsmotorer med gnisttändning
30.30.11 
Luftfartygsmotorer med gnisttändning
35.30.12 
Turbojetmotorer och turbopropmotorer
30.30.12 
Turbojetmotorer och turbopropmotorer
35.30.13 
Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer
30.30.13 
Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer
35.30.14 
Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar samt liknande utrustning för luftfartyg; markträningsapparater för flygutbildning samt delar till dessa
28.99.39 
Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar samt liknande utrustning; utrustning för balansering av däck; övriga specialmaskiner
30.30.14 
Code: 30.30.14 
Markträningsapparater för flygutbildning samt delar till dessa
35.30.15 
Delar till luftfartygsmotorer med gnisttändning
30.30.15 
Delar till luftfartygsmotorer med gnisttändning
35.30.16 
Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer
30.30.16 
Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer
35.30.21 
Segel- och glidflygplan
30.30.20 
Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan samt andra luftfartyg utan motor
35.30.22 
Ballonger, luftskepp samt andra luftfartyg utan motor, utom segel- och glidflygplan
30.30.20 
Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan samt andra luftfartyg utan motor
35.30.31 
Helikoptrar
30.30.31 
Helikoptrar
35.30.32 
Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av högst 2 000 kg
30.30.32 
Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst 2000 kg
35.30.33 
Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av mer än 2 000 kg men högst 15 000 kg
30.30.33 
Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 2000 kg men högst 15000 kg
35.30.34 
Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av mer än 15 000 kg
30.30.34 
Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 15000 kg
35.30.40 
Rymdfarkoster (inklusive satelliter) och bärraketer för rymdfarkoster
30.30.40 
Rymdfarkoster (inklusive satelliter) och bärraketer för rymdfarkoster
35.30.50 
Andra delar till luftfartyg och rymdfarkoster
30.30.50 
Andra delar till luftfartyg och rymdfarkoster
35.30.91 
Reparation och underhåll av luftfartyg och luftfartygsmotorer
33.12.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra specialmaskiner
33.16.10 
Code: 33.16.10 
Tjänster avseende reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
35.30.92 
Ombyggnad av luftfartyg och luftfartygsmotorer
30.30.60 
Tjänster avseende underhåll och ombyggnad av luftfartyg och luftfartygsmotorer
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Tjänster avseende installation av övriga varor
35.30.99 
Industriella tjänster för luftfartyg och rymdfarkoster
30.30.99 
Delar av tillverkningen av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. som utförs av underleverantörer
35.41.11 
Motorcyklar samt cyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm³
30.91.11 
Motorcyklar och mopeder med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm3
35.41.12 
Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm³
30.91.12 
Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm3
35.41.13 
Andra motorcyklar; sidvagnar
30.91.13 
Andra motorcyklar; sidvagnar
35.41.20 
Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar
30.91.20 
Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar
35.41.99 
Industriella tjänster för motorcyklar och cyklar
30.91.99 
Delar av motorcykeltillverkningen som utförs av underleverantörer
35.42.10 
Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor
30.92.10 
Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor
35.42.20 
Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor
30.92.30 
Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor samt till invalidfordon
35.42.99 
Industriella tjänster för cyklar
30.92.99 
Delar av tillverkningen av cyklar och invalidfordon som utförs av underleverantörer
35.43.11 
Invalidfordon, utom delar och tillbehör
30.92.20 
Invalidfordon, utom delar och tillbehör
35.43.12 
Delar och tillbehör till invalidfordon
30.92.30 
Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor samt till invalidfordon
35.43.90 
Reparation och underhåll av invalidfordon
33.17.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av övriga transportmedel
35.43.99 
Industriella tjänster för invalidfordon
30.92.99 
Delar av tillverkningen av cyklar och invalidfordon som utförs av underleverantörer
35.50.10 
Övriga transportmedel
28.22.18 
Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan godshantering, lastning eller lossning
30.99.10 
Code: 30.99.10 
Diverse transportmedel
31.09.11 
Code: 31.09.11 
Diverse andra möbler av metall
35.50.90 
Reparation och underhåll av övriga transportmedel
33.12.15 
Tjänster avseende reparation och underhåll av lyft- och godshanteringsanordningar

Page 61/104  
Top