CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.24.25 
Packningar av metallplåt; mekaniska tätningar
28.29.23 
Packningar av metallplåt; mekaniska tätningar
29.24.31 
Centrifuger, utom mjölkseparatorer och torkcentrifuger
28.29.41 
Centrifuger, utom mjölkseparatorer och torkcentrifuger
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
29.24.32 
Kalandrar eller andra valsmaskiner, utom maskiner för bearbetning av metall eller glas
28.29.42 
Kalandrar eller andra valsmaskiner, utom maskiner för bearbetning av metall eller glas
29.24.33 
Försäljningsautomater
28.29.43 
Försäljningsautomater
29.24.40 
Andra maskiner och apparater, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturförändring
28.29.60 
Diverse andra maskiner och apparater, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturförändring
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar
29.24.51 
Delar till generatorer för gengas eller vattengas
28.29.81 
Delar till generatorer för gengas eller vattengas
29.24.52 
Delar till centrifuger; delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser
28.29.82 
Delar till centrifuger; delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Delar till maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar
29.24.53 
Delar till kalandrar eller andra valsmaskiner; delar till sprutmaskiner, vikter till vågar, delar till försäljningsautomater
28.29.83 
Delar till kalandrar eller andra valsmaskiner; delar till sprutmaskiner, vikter till vågar, delar till försäljningsautomater
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Delar till maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar
29.24.54 
Andra delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar
28.29.84 
Andra delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar
29.24.60 
Diskmaskiner för industriändamål
28.29.50 
Diskmaskiner för industriändamål
29.24.70 
Delar till diskmaskiner och till maskiner för rengöring, påfyllning, förpackning eller inslagning
28.29.85 
Delar till diskmaskiner och till maskiner för rengöring, påfyllning, förpackning eller inslagning
29.24.91 
Installation av andra maskiner för allmänt ändamål
33.20.29 
Tjänster avseende installation av övriga maskiner för allmänt ändamål
29.24.92 
Reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål
33.12.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål
29.24.99 
Industriella tjänster för andra maskiner för allmänt ändamål
28.29.99 
Delar av tillverkningen av övriga maskiner för allmänt ändamål som utförs av underleverantörer
29.31.10 
Traktorer som körs av gående
28.30.10 
Förarledda traktorer
29.31.21 
Traktorer, med en effekt högre än 37 kW
28.30.21 
Traktorer, med en effekt av högst 37 kW
29.31.22 
Traktorer, med en effekt större än 37 kW men högst 59 kW
28.30.22 
Traktorer, med en effekt större än 37 kW men högst 59 kW
29.31.23 
Traktorer, med en effekt större än 59 kW
28.30.23 
Traktorer, med en effekt större än 59 kW
29.31.24 
Begagnade traktorer och andra traktorer
28.30.23 
Traktorer, med en effekt större än 59 kW
29.31.90 
Reparation och underhåll av traktorer
33.12.21 
Tjänster avseende reparation och underhåll av jord- och skogsbruksmaskiner
95.22.10 
Code: 95.22.10 
Tjänster avseende reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
29.31.99 
Industriella tjänster för traktorer
28.30.99 
Delar av tillverkningen av jord- och skogsbruksmaskiner som utförs av underleverantörer
29.32.11 
Plogar, tallriksharvar
28.30.31 
Plogar
28.30.32 
Code: 28.30.32 
Harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor
29.32.12 
Harvar, andra än tallriksharvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor
28.30.32 
Harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor
29.32.13 
Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner
28.30.33 
Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner
29.32.14 
Gödselspridare
28.30.34 
Gödselspridare
29.32.15 
Diverse andra jord- och skogsbruksmaskiner; vältar för gräsmattor eller idrottsplatser
28.30.39 
Andra jordbearbetningsmaskiner
29.32.20 
Gräsklippningsmaskiner
28.30.40 
Gräsklippningsmaskiner
29.32.31 
Slåttermaskiner, inklusive knivbalkar avsedda att monteras på traktorer
28.30.51 
Slåttermaskiner, inklusive knivbalkar avsedda att monteras på traktorer
29.32.32 
Maskiner och redskap för höskörd, utom slåttermaskiner
28.30.52 
Maskiner och redskap för höskörd, utom slåttermaskiner
29.32.33 
Halm- och foderpressar, även med pickup
28.30.53 
Halm- och foderpressar, även med pickup
29.32.34 
Andra maskiner och redskap för skörd och tröskning
28.30.54 
Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare
28.30.59 
Code: 28.30.59 
Andra maskiner och redskap för skörd och tröskning
29.32.40 
Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver, för jordbruket och trädgårdsnäringen
28.30.60 
Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver, för jordbruket eller trädgårdsnäringen
29.32.50 
Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar för jordbruksändamål
28.30.70 
Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar för jordbruksändamål

Page 45/104  
Top