CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.21.12 
Industri- eller laboratorieugnar, icke elektriska, inklusive förbränningsugnar, utom ugnar för bagerier och konditorier
28.21.12 
Industri- eller laboratorieugnar, icke elektriska, inklusive förbränningsugnar, utom ugnar för bagerier och konditorier
29.21.13 
Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk; utrustning med induktiv eller elektrisk uppvärmning
28.21.13 
Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk; utrustning med induktiv eller elektrisk uppvärmning
29.21.14 
Delar till brännare och ugnar
28.21.14 
Delar till brännare och ugnar
29.21.91 
Installation av ugnar och brännare
33.20.29 
Tjänster avseende installation av övriga maskiner för allmänt ändamål
29.21.92 
Reparation och underhåll av ugnar och brännare
33.12.14 
Tjänster avseende reparation och underhåll av ugnar och brännare
29.21.99 
Industriella tjänster för ugnar och brännare
28.21.99 
Delar av tillverkningen av ugnar och brännare som utförs av underleverantörer
29.22.11 
Taljor och lyftblock
28.22.11 
Taljor och lyftblock
29.22.12 
Gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för användning under jord; andra vinschar; gångspel
28.22.12 
Gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för användning under jord; andra vinschar, gångspel
29.22.13 
Domkrafter
28.22.13 
Domkrafter
29.22.14 
Lyftkranar; mobila portallyftare, gränsletruckar och krantruckar
28.22.14 
Lyftkranar; mobila portallyftare, gränsletruckar och krantruckar
29.22.15 
Gaffeltruckar, andra truckar; dragtruckar som används på järnvägsperronger
28.22.15 
Gaffeltruckar, andra truckar; dragtruckar som används på järnvägsperronger
29.22.16 
Hissar, rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer
28.22.16 
Hissar, rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer
29.22.17 
Pneumatiska elevatorer och andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer
28.22.17 
Pneumatiska elevatorer och andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer
29.22.18 
Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan godshantering, lastning eller lossning
28.22.18 
Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan godshantering, lastning eller lossning
29.22.19 
Delar till maskiner och apparater för lyftning eller annan godshantering
28.22.19 
Delar till maskiner och apparater för lyftning eller annan godshantering
29.22.20 
Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar, grävmaskiner och liknande
28.22.20 
Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar, grävmaskiner och liknande
29.22.91 
Installation av lyft- och godshanteringsanordningar
33.20.29 
Tjänster avseende installation av övriga maskiner för allmänt ändamål
29.22.92 
Reparation och underhåll av lyft- och godshanteringsanordningar
33.12.15 
Tjänster avseende reparation och underhåll av lyft- och godshanteringsanordningar
29.22.99 
Industriella tjänster för lyft- och godshanteringsanordningar
28.22.99 
Delar av tillverkningen av lyft- och godshanteringsanordningar som utförs av underleverantörer
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Övriga installationer
29.23.11 
Värmeväxlare samt maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan gas till vätska, utom för hushåll
28.25.11 
Värmeväxlare samt maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan gas till vätska, utom för hushåll
29.23.12 
Luftkonditioneringsapparater
28.25.12 
Luftkonditioneringsapparater
29.23.13 
Kyl- och frysutrustning samt värmepumpar, utom för hushåll
28.25.13 
Kyl- och frysutrustning samt värmepumpar, utom för hushåll
29.23.14 
Andra maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, utom för hushåll
28.25.14 
Övriga maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, utom för hushåll
29.23.20 
Andra fläktar än bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar, utom för hushåll
28.25.20 
Andra fläktar än bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar, utom för hushåll
29.23.30 
Delar till kyl- och frysutrustning, luftkonditioneringsapparater samt till värmepumpar
28.25.30 
Delar till kyl- och frysutrustning, luftkonditioneringsapparater samt till värmepumpar
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Delar till maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar
29.23.91 
Installation av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
33.20.29 
Tjänster avseende installation av övriga maskiner för allmänt ändamål
29.23.92 
Reparation och underhåll av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
33.12.18 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
29.23.99 
Industriella tjänster för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
28.25.99 
Delar av tillverkningen av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll som utförs av underleverantörer
29.24.11 
Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer för framställning av acetylengas o.d.; maskiner och apparater för destillering eller rektifiering
28.29.11 
Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer för framställning av acetylengas o.d.; maskiner och apparater för destillering eller rektifiering
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
29.24.12 
Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor
28.29.12 
Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor
29.24.13 
Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till förbränningsmotorer
28.29.13 
Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till förbränningsmotorer
29.24.21 
Maskiner och apparater för rengöring, påfyllning, tillslutning o.d. av flaskor eller andra kärl; maskiner och apparater för förpackning av varor
28.29.21 
Maskiner och apparater för rengöring, påfyllning, tillslutning o.d. av flaskor eller andra kärl
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
29.24.22 
Personvågar och hushållsvågar; vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer; tolerans- och doseringsvågar
28.29.31 
Vågar för industriändamål; vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer; tolerans- och doseringsvågar
28.29.32 
Code: 28.29.32 
Personvågar och hushållsvågar
29.24.23 
Andra vågar
28.29.39 
Andra vågar och annan mätutrustning
29.24.24 
Brandsläckningsapparater, sprutpistoler, ångbläster- och sandblästerapparater och liknande apparater, utom för jordbruksändamål
28.29.22 
Brandsläckningsapparater, sprutpistoler, ångbläster- och sandblästerapparater och liknande apparater, utom för jordbruksändamål

Page 44/104  
Top