CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.51.13 
Gjutning av gråjärn
24.51.13 
Tjänster avseende gjutning av gråjärn
27.52.10 
Gjutning av stål
24.52.10 
Tjänster avseende gjutning av stål
27.53.10 
Gjutning av lättmetallprodukter
24.53.10 
Tjänster avseende gjutning av lättmetaller
27.54.10 
Gjutning av andra metaller
24.54.10 
Tjänster avseende gjutning av andra metaller
28.11.10 
Monteringsfärdiga byggnader av metall
25.11.10 
Monteringsfärdiga byggnader av metall
28.11.21 
Broar och brosektioner av järn eller stål
25.11.21 
Broar och brosektioner av järn eller stål
28.11.22 
Torn och fackverksmaster av järn eller stål
25.11.22 
Torn och fackverksmaster av järn eller stål
28.11.23 
Andra metallstommar och delar därav, plåt, stång, profiler, rör o.d., av järn, stål eller aluminium
24.33.30 
Sandwichpaneler av överdragen stålplåt
25.11.23 
Code: 25.11.23 
Andra metallstommar och delar därav, plåt, stång, profiler, rör o.d., av järn, stål eller aluminium
28.11.91 
Installation (uppförande) av egentillverkade metallstommar
43.99.50 
Uppförande av stålkonstruktioner
28.11.92 
Reparation och underhåll av metallstommar
33.11.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av byggnadsmetallvaror
28.11.99 
Industriella tjänster för metallstommar och delar därav
25.11.99 
Delar av tillverkningen av metallstommar och delar därav som utförs av underleverantörer
28.12 
Byggnadselement av metall
33.11.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av byggnadsmetallvaror
28.12.10 
Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av metall
25.12.10 
Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av metall
28.12.90 
Installation (uppförande) av egentillverkade byggnadselement av metall
43.32.10 
Byggnadssnickeriarbeten
28.12.99 
Industriella tjänster för byggnadselement av metall
25.12.99 
Delar av tillverkningen av dörrar och fönster av metall som utförs av underleverantörer
28.21.11 
Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall, med en rymd av mer än 300 l
25.29.11 
Cisterner, tankar, kar och liknande behållare (andra än för komprimerad eller till vätska förtätad gas) av järn, stål eller aluminium, med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
28.21.12 
Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas
25.29.12 
Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas
28.21.91 
Installation av cisterner, tankar och kar och andra behållare av metall (utom för uppvärmning av fastigheter)
33.20.12 
Tjänster avseende installation av andra metallvaror, utom maskiner och apparater
28.21.92 
Reparation och underhåll av cisterner, tankar och kar och andra behållare av metall (utom för uppvärmning av fastigheter)
33.11.12 
Tjänster avseende reparation och underhåll av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
28.21.99 
Industriella tjänster för cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
25.29.99 
Delar av tillverkningen av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall som utförs av underleverantörer
28.22.11 
Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, av järn eller stål
25.21.11 
Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, av järn eller stål
28.22.12 
Värmepannor för centraluppvärmning
25.21.12 
Pannor för centraluppvärmning, för produktion av varmvatten eller lågtrycksånga
28.22.13 
Delar till värmepannor för centraluppvärmning
25.21.13 
Delar till värmepannor för centraluppvärmning
28.22.91 
Installation av värmepannor för centraluppvärmning
33.20.12 
Tjänster avseende installation av andra metallvaror, utom maskiner och apparater
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsarbeten
28.22.92 
Reparation och underhåll av värmepannor för centraluppvärmning
33.11.12 
Tjänster avseende reparation och underhåll av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsarbeten
28.22.99 
Industriella tjänster för radiatorer och pannor för centraluppvärmning
25.21.99 
Delar av tillverkningen av radiatorer och pannor för centraluppvärmning som utförs av underleverantörer
28.30.11 
Ångpannor och andra ånggeneratorer; hetvattenpannor
25.30.11 
Ångpannor och andra ånggeneratorer; hetvattenpannor
28.30.12 
Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer; kondensorer för ångmaskiner
25.30.12 
Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer; kondensorer för ångmaskiner
28.30.13 
Delar till ånggeneratorer
25.30.13 
Delar till ånggeneratorer
28.30.21 
Kärnreaktorer
25.30.21 
Kärnreaktorer, exkl. isotopseparatorer
28.30.22 
Delar till kärnreaktorer
25.30.22 
Delar av kärnreaktorer, exkl. isotopseparatorer
28.30.91 
Installation av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centraluppvärmning, inklusive installation av rörledningssystem av metall i industrianläggningar
33.20.11 
Tjänster avseende installation av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centraluppvärmning, inklusive installation av rörledningssystem av metall i industrianläggningar
28.30.92 
Reparation och underhåll av ånggeneratorer (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning) och av rörledningssystem av metall i industrianläggningar
33.11.13 
Tjänster avseende reparation och underhåll av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
28.30.99 
Industriella tjänster för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
25.30.99 
Delar av tillverkningen av ånggeneratorer utom pannor för centraluppvärmning som utförs av underleverantörer
28.40.11 
Arbeten med smidning av metall
25.50.11 
Tjänster avseende smidning av metall
28.40.12 
Arbeten med prägling av metall
25.50.12 
Tjänster avseende prägling av metall

Page 39/104  
Top