CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.30.99 
Industriella tjänster för lacker och andra målningsfärger; tryckfärger samt tätnings- och utfyllningsmedel
20.30.99 
Delar av tillverkningen av färg, lack, tryckfärg m.m. som utförs av underleverantörer
24.41.10 
Salicylsyror, o-acetylsalicylsyror, salter och estrar av sådana syror
21.10.10 
Salicylsyror, o-acetylsalicylsyror, salter och estrar av sådana syror
24.41.20 
Lysin, glutaminsyra samt salter av lysin och glutaminsyra; kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; fosfoaminolipider; amider och derivat av amider samt salter av sådana föreningar
21.10.20 
Lysin och glutaminsyra samt salter av lysin och glutaminsyra; kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; fosfoaminolipider; amider och derivat av amider samt salter av sådana föreningar
24.41.31 
Andra laktoner; heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er), med en icke kondenserad pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en icke kondenserad triazinring eller med ett fentiazinringsystem, inte vidare kondenserade; hydantoin och derivat av hydantoin
21.10.31 
Diverse andra laktoner; heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er), med en icke kondenserad pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en icke kondenserad triazinring eller med ett fentiazinringsystem, inte vidare kondenserade; hydantoin och derivat av hydantoin
24.41.32 
Sulfonamider
21.10.32 
Sulfonamider
24.41.40 
Andra sockerarter, kemiskt rena, sockeretrar och sockerestrar samt salter av sockeretrar eller sockerestrar
21.10.40 
Andra sockerarter, kemiskt rena; sockeretrar och sockerestrar samt salter av sockeretrar eller sockerestrar
24.41.51 
Provitaminer, vitaminer och derivat av dessa ämnen
21.10.51 
Provitaminer, vitaminer och derivat av dessa ämnen
24.41.52 
Hormoner och derivat av hormoner; andra steroider använda främst som hormoner
21.10.52 
Hormoner och derivat av hormoner; andra steroider använda främst som hormoner
24.41.53 
Glykosider och växtalkaloider samt salter, etrar, estrar och andra derivat av sådana ämnen
21.10.53 
Glykosider och växtalkaloider samt salter, etrar, estrar och andra derivat av sådana ämnen
24.41.54 
Antibiotika
21.10.54 
Antibiotika
24.41.60 
Körtlar och andra organ; diverse andra extrakter av körtlar eller andra organ och andra ämnen och material från människor eller djur
21.10.60 
Körtlar och andra organ; diverse andra extrakter av körtlar eller andra organ och andra ämnen och material från människor eller djur
24.41.99 
Industriella tjänster för farmaceutiska basprodukter
21.10.99 
Delar av tillverkningen av farmaceutiska basprodukter som utförs av underleverantörer
24.42.11 
Läkemedel, innehållande penicilliner eller andra antibiotika
21.20.11 
Läkemedel, innehållande penicilliner eller andra antibiotika
24.42.12 
Läkemedel innehållande hormoner men inte innehållande antibiotika
21.20.12 
Läkemedel innehållande hormoner men inte innehållande antibiotika
24.42.13 
Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte innehållande hormoner eller antibiotika
21.20.13 
Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte innehållande hormoner eller antibiotika
24.42.21 
Immunsera och vacciner
21.20.21 
Immunsera och vacciner
24.42.22 
Kemiska preventivmedel på basis av hormoner eller spermiedödande ämnen
21.20.22 
Kemiska preventivmedel på basis av hormoner eller spermiedödande ämnen
24.42.23 
Diagnostiska reagens och övriga farmaceutiska produkter
21.20.23 
Diagnostiska reagens och övriga farmaceutiska produkter
32.50.50 
Code: 32.50.50 
Andra artiklar för medicinskt eller kirurgiskt bruk
24.42.24 
Häftplåster, katgut och liknande material; lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband
21.20.24 
Häftplåster, katgut och liknande material; lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband
32.50.50 
Code: 32.50.50 
Andra artiklar för medicinskt eller kirurgiskt bruk
24.42.25 
Läkemedelsavfall
38.12.22 
Läkemedelsavfall
24.42.99 
Industriella tjänster för farmaceutiska produkter
21.20.99 
Delar av läkemedelstillverkningen som utförs av underleverantörer
24.51.10 
Gycerol
20.14.23 
Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat av sådana alkoholer
20.41.10 
Code: 20.41.10 
Glycerol
24.51.20 
Organiska ytaktiva ämnen, utom tvål och såpa
20.41.20 
Organiska ytaktiva ämnen, utom tvål och såpa
24.51.31 
Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål
20.41.31 
Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel
20.42.19 
Code: 20.42.19 
Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt diverse andra parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettartiklar
24.51.32 
Rengöringsmedel och tvättmedel
20.41.32 
Rengöringsmedel och tvättmedel
24.51.41 
Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel
20.41.41 
Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel
24.51.42 
Konstgjorda vaxer och beredda vaxer
20.41.42 
Konstgjorda vaxer och beredda vaxer
24.51.43 
Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall
20.41.43 
Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall
24.51.44 
Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel
20.41.44 
Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel
24.51.99 
Industriella tjänster för glycerol; tvål och såpa, tvättmedel och rengöringsmedel och polermedel
20.41.99 
Delar av tillverkningen av tvål, såpa, tvättmedel, rengöringsmedel och polermedel som utförs av underleverantörer
24.52.11 
Parfymer och luktvatten
20.42.11 
Parfymer och luktvatten
24.52.12 
Preparat för läpp- och ögonmakeup
20.42.12 
Preparat för läpp- och ögonmakeup
24.52.13 
Preparat för manikyr eller pedikyr
20.42.13 
Preparat för manikyr eller pedikyr
24.52.14 
Puder
20.42.14 
Puder
24.52.15 
Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller hudvård (inklusive solskyddsmedel)
20.42.15 
Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller hudvård (inklusive solskyddsmedel)
24.52.16 
Hårschampo, hårsprayer, preparat för hårpermanentning
20.42.16 
Hårschampo, hårsprayer, preparat för hårpermanentning

Page 29/104  
Top