CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
01.11.11 
Durumvete
01.11.11 
Durumvete
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.12 
Vete och blandsäd av vete och råg
01.11.12 
Vete, utom durumvete
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.13 
Majs
01.11.20 
Majs
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.14 
Ris, med ytterskal
01.12.10 
Ris, med ytterskal
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.15 
Korn
01.11.31 
Korn
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.16 
Råg, havre
01.11.32 
Råg
01.11.33 
Code: 01.11.33 
Havre
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.17 
Annan spannmål
01.11.41 
Durra
01.11.42 
Code: 01.11.42 
Hirs
01.11.49 
Code: 01.11.49 
Annan spannmål
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.21 
Potatis
01.13.51 
Potatis
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.22 
Torkade baljväxtfrön
01.11.71 
Bönor, torkade
01.11.72 
Code: 01.11.72 
Bondbönor, torkade
01.11.73 
Code: 01.11.73 
Kikärter, torkade
01.11.74 
Code: 01.11.74 
Linser, torkade
01.11.75 
Code: 01.11.75 
Ärter, torkade
01.11.79 
Code: 01.11.79 
Övrig trindsäd
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.23 
Ätbara rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin
01.13.52 
Sötpotatis
01.13.53 
Code: 01.13.53 
Kassava
01.13.59 
Code: 01.13.59 
Andra rotfrukter och ätliga stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.31 
Sojabönor
01.11.81 
Sojabönor
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.32 
Jordnötter
01.11.82 
Jordnötter med skal
01.11.83 
Code: 01.11.83 
Jordnötter utan skal
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.33 
Solrosfrön, sesamfrön, safflorfrön, rapsfrön, rybsfrön och senapsfrön
01.11.92 
Senapsfrö
01.11.93 
Code: 01.11.93 
Raps- eller rybsfrö
01.11.94 
Code: 01.11.94 
Sesamfrö
01.11.95 
Code: 01.11.95 
Solrosfrö
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde

Page 1/104  
Top