CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
75.14.12 
Andra allmänna tjänster för den offentliga sektorn
91.01.12 
Arkivtjänster
75.21.11 
Handläggning av internationella ärenden (utom militärärenden och biståndsärenden) samt ambassader och konsulat i utlandet
84.21.11 
Tjänster avseende handläggning av internationella ärenden (utom militärärenden och biståndsärenden) samt ambassader och konsulat i utlandet
75.21.12 
Handläggning av biståndsärenden
84.21.12 
Tjänster avseende handläggning av biståndsärenden
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Tjänster avseende övriga öppna sociala insatser
75.21.13 
Handläggning rörande militära insatser i utlandet
84.21.13 
Tjänster avseende handläggning rörande militära insatser
75.22.11 
Militära försvarstjänster
84.22.11 
Militära försvarstjänster
75.22.12 
Civilförsvarstjänster
84.22.12 
Civilförsvarstjänster
75.23.11 
Domstolstjänster
84.23.11 
Domstolstjänster
75.23.12 
Kriminalvård
84.23.12 
Tjänster avseende kriminalvård
75.24.11 
Polistjänster
84.24.11 
Polistjänster
75.24.12 
Annan bevakning i offentlig regi
84.24.19 
Tjänster avseende annan bevakning i offentlig regi
75.25.11 
Släckning och förebyggande av bränder
84.25.11 
Tjänster avseende släckning och förebyggande av bränder
75.25.12 
Andra räddningskårstjänster
84.25.19 
Andra brand- och räddningskårstjänster
75.30.11 
Obligatorisk socialförsäkring rörande sjukpenning, föräldrapenning och ersättning vid annan tillfällig arbetsoförmåga
84.30.11 
Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring rörande sjukpenning, föräldrapenning och ersättning vid annan tillfällig arbetsoförmåga
75.30.12 
Obligatorisk socialförsäkring rörande pensionssystem för offentligt anställda samt annan ålders-, sjuk- och efterlevandepension än för offentligt anställda
84.30.12 
Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring rörande pensionssystem för offentligt anställda samt annan ålders-, sjuk- och efterlevandepension än för offentligt anställda
75.30.13 
Obligatorisk socialförsäkring rörande arbetslöshetsersättning
84.30.13 
Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring rörande arbetslöshetsersättning
75.30.14 
Obligatorisk socialförsäkring rörande barnbidrag och andra familjebidrag
84.30.14 
Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring rörande barnbidrag och andra familjebidrag
80.10.11 
Förskoleutbildning
85.10.10 
Förskoleutbildningstjänster
80.10.12 
Grundskoleutbildning
85.20.11 
Grundskoleutbildningstjänster, på distans
85.20.12 
Code: 85.20.12 
Andra grundskoleutbildningstjänster
80.21.11 
Studieförberedande gymnasial utbildning, lägre nivå
85.31.11 
Tjänster avseende utbildning på högstadienivå, på distans
85.31.12 
Code: 85.31.12 
Tjänster avseende annan utbildning på högstadienivå
80.21.12 
Studieförberedande gymnasial utbildning, högre nivå
85.31.13 
Studieförberedande gymnasiala utbildningstjänster på distans
85.31.14 
Code: 85.31.14 
Andra studieförberedande gymnasiala utbildningstjänster
80.22.10 
Gymnasial yrkesutbildning
85.32.11 
Tjänster avseende yrkesinriktad utbildning på högstadienivå, på distans
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Tjänster avseende annan yrkesinriktad utbildning på högstadienivå
80.30.11 
Yrkesinriktad högskoleutbildning
85.41.11 
Tjänster avseende eftergymnasial utbildning som ej förlagts till universitet eller högskola, på distans
85.41.12 
Code: 85.41.12 
Tjänster avseende annan eftergymnasial utbildning som ej förlagts till universitet eller högskola
85.41.13 
Code: 85.41.13 
Tjänster avseende eftergymnasial yrkesutbildning som ej förlagts till universitet eller högskola, på distans
85.41.14 
Code: 85.41.14 
Tjänster avseende annan eftergymnasial yrkesutbildning som ej förlagts till universitet eller högskola
80.30.12 
Annan högskoleutbildning
85.42.11 
Tjänster avseende universitets- eller högskoleutbildning på första nivån, på distans
85.42.12 
Code: 85.42.12 
Tjänster avseende annan universitets- eller högskoleutbildning på första nivån
85.42.13 
Code: 85.42.13 
Tjänster avseende universitets- eller högskoleutbildning på andra nivån, på distans
85.42.14 
Code: 85.42.14 
Tjänster avseende annan universitets- eller högskoleutbildning på andra nivån
85.42.15 
Code: 85.42.15 
Tjänster avseende universitets- eller högskoleutbildning på tredje nivån, på distans
85.42.16 
Code: 85.42.16 
Tjänster avseende annan universitets- eller högskoleutbildning på tredje nivån
80.41.11 
Körskoleutbildning för motorfordon
85.53.11 
Tjänster avseende trafikskoleutbildning för motorfordon
80.41.12 
Utbildning för flygcertifikat och skepparexamen (utom yrkesutbildningar)
85.53.12 
Tjänster avseende utbildning för flygcertifikat och skepparexamen (utom yrkesutbildningar)
80.42.10 
Annan vuxenutbildning
85.32.11 
Tjänster avseende yrkesinriktad utbildning på högstadienivå, på distans
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Tjänster avseende annan yrkesinriktad utbildning på högstadienivå

Page 97/104  
Top