CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.60.13 
Larmtjänster
80.20.10 
Säkerhetssystemtjänster
74.60.14 
Transportskydd
80.10.11 
Transportskyddstjänster
74.60.15 
Vakttjänster
80.10.12 
Vakttjänster
74.60.16 
Andra säkerhetstjänster
80.10.19 
Andra säkerhetstjänster
74.70.11 
Desinfektion och skadedjursbekämpning
81.29.11 
Tjänster avseende desinfektion och skadedjursbekämpning
74.70.12 
Fönsterputsning
81.22.11 
Tjänster avseende fönstertvättning
74.70.13 
Allmän lokalrengöring
81.21.10 
Tjänster avseende lokalvård
74.70.14 
Specialrengöring
81.22.12 
Tjänster avseende specialrengöring
74.70.15 
Sotning
81.22.13 
Tjänster avseende sotning
74.70.16 
Annan rengöring
81.29.19 
Tjänster avseende övrig rengöring
74.81.11 
Fotografiska plåtar och film, exponerad men inte framkallad
74.20.11 
Fotografiska plåtar och film, exponerade men inte framkallade
74.81.12 
Fotografiska plåtar och film, exponerad och framkallad, för offsetreproduktion
74.20.12 
Fotografiska plåtar och film, exponerade och framkallade, för offsetreproduktion
74.81.13 
Mikrofilm och mikrofiche
74.20.19 
Andra fotografiska plåtar och film, exponerade och framkallade
74.81.14 
Andra fotografiska plåtar och film, exponerad och framkallad
74.20.19 
Andra fotografiska plåtar och film, exponerade och framkallade
74.81.22 
Porträttfototjänster
74.20.21 
Porträttfotograferingstjänster
74.81.23 
Reklamfototjänster
74.20.22 
Reklamfotograferingstjänster
74.81.24 
Pressfotograftjänster
74.20.23 
Tjänster i form av fotografering/videoupptagningar vid evenemang och familjehögtider
74.81.25 
Flygfototjänster
74.20.24 
Restaurerings- och retuscheringstjänster avseende fotografier
74.81.26 
Annan specialfotografering
74.20.29 
Andra specialfotograferingstjänster
74.81.31 
Fotoframkallning m.m.
74.20.31 
Fotoframkallningstjänster m.m.
74.81.32 
Filmframkallning m.m.
74.20.31 
Fotoframkallningstjänster m.m.
74.81.33 
Restaurering, kopiering och retuschering av fotografier
74.20.32 
Tjänster avseende restaurering, kopiering och retuschering av fotografier
74.81.34 
Andra fotolaboratorietjänster
74.20.39 
Övriga fototjänster
74.82.10 
Förpackningstjänster
82.92.10 
Förpackningstjänster
74.85.11 
Telefonpassning
82.99.12 
Telefonibaserade stödtjänster
74.85.12 
Kopiering
82.19.11 
Kopieringstjänster
74.85.13 
Översättning
74.30.11 
Översättningstjänster
74.85.14 
Tolkning
74.30.12 
Tolkningstjänster
74.85.15 
Andra sekreterartjänster
82.11.10 
Kombinerade kontorstjänster
82.19.13 
Code: 82.19.13 
Dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
74.85.20 
Postexpediering
82.19.12 
Adresslistetjänster och postexpediering
74.86.10 
Telefonservice (callcentertjänster)
82.20.10 
Callcentertjänster
74.87.11 
Kreditupplysning
82.91.11 
Tjänster avseende kreditupplysning
74.87.12 
Inkassotjänster
82.91.12 
Inkassotjänster
74.87.13 
Formgivning
74.10.11 
Inredningsdesigntjänster
74.10.12 
Code: 74.10.12 
Industridesigntjänster
74.10.19 
Code: 74.10.19 
Andra specialiserade designtjänster
74.10.20 
Code: 74.10.20 
Designoriginal
74.87.14 
Mäklar- och värderingstjänster utom fastighetsförmedling
74.90.12 
Mäklar- och värderingstjänster utom fastighetsförmedling och försäkringar
74.87.15 
Utställnings-, mäss- och kongresstjänster
82.30.11 
Tjänster avseende arrangemang av kongresser

Page 95/104  
Top