CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.30.11 
Provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad
71.20.11 
Tjänster avseende provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad
74.30.12 
Provtagning och analys av fysiska egenskaper
71.20.12 
Tjänster avseende provtagning och analys av fysiska egenskaper
74.30.13 
Provning och analys av integrerade mekaniska och elektriska system
71.20.13 
Tjänster avseende provning och analys av integrerade mekaniska och elektriska system
74.30.14 
Typgodkännande och besiktning av motorfordon
71.20.14 
Tjänster avseende teknisk provning av vägtransportfordon
74.30.15 
Annan teknisk besiktning
71.20.19 
Tjänster avseende annan teknisk provning och analys
74.30.16 
Annan teknisk provning och analys
71.20.19 
Tjänster avseende annan teknisk provning och analys
74.40.11 
Annonsförsäljning
73.12.11 
Försäljning av reklamutrymme i tryckta medier mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt
73.12.12 
Code: 73.12.12 
Försäljning av reklamtid i tv/radio mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt
73.12.13 
Code: 73.12.13 
Försäljning av reklamutrymme eller reklamtid på Internet mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt
73.12.14 
Code: 73.12.14 
Försäljning av reklam i samband med evenemang
73.12.19 
Code: 73.12.19 
Annan försäljning av reklamutrymme eller reklamtid mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt
73.12.20 
Code: 73.12.20 
Återförsäljning av reklamutrymme eller reklamtid mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt
74.40.12 
Planering, utformning och placering av reklam
73.11.11 
Full service-reklamtjänster
73.11.12 
Code: 73.11.12 
Tjänster avseende direkt marknadsföring och direktutskick
73.11.13 
Code: 73.11.13 
Reklamdesigns- och konceptutvecklingstjänster
74.40.13 
Andra reklamtjänster
73.11.19 
Andra reklamtjänster
74.40.20 
Övrig annonsförsäljning
59.11.30 
Försäljning av reklamutrymme eller reklamtid i filmer samt video- och tv-produkter
73.11.19 
Code: 73.11.19 
Andra reklamtjänster
74.50.11 
Rekrytering av chefer
78.10.11 
Tjänster avseende rekrytering av chefer
74.50.12 
Rekrytering av kontorspersonal och annan personal
78.10.12 
Tjänster avseende rekrytering av permanent personal, utom rekrytering av chefer
74.50.21 
Förmedling av kontorspersonal
78.20.11 
Tjänster avseende uthyrning av personal inom data- och telekommunikationsområdet
78.20.12 
Code: 78.20.12 
Tjänster avseende uthyrning av stödpersonal för annat kontorsarbete
78.30.11 
Code: 78.30.11 
Övriga personalfunktionstjänster inom data- och telekommunikationsområdet
78.30.12 
Code: 78.30.12 
Övriga personalfunktionstjänster för stödpersonal för annat kontorsarbete
74.50.22 
Förmedling av personal för hushållsarbete
78.20.19 
Tjänster avseende uthyrning av annan personal
78.30.19 
Code: 78.30.19 
Diverse övriga personalfunktionstjänster
74.50.23 
Förmedling av industriarbetare och personal inom handel
78.20.13 
Tjänster avseende uthyrning av personal inom försäljning och handel
78.20.14 
Code: 78.20.14 
Tjänster avseende uthyrning av personal inom transport, lagerarbete, logistik eller industriarbete
78.30.13 
Code: 78.30.13 
Övriga personalfunktionstjänster inom försäljning och handel
78.30.14 
Code: 78.30.14 
Övriga personalfunktionstjänster inom transport, lagerarbete, logistik eller industriarbete
74.50.24 
Förmedling av sjukvårdspersonal
78.20.16 
Tjänster avseende uthyrning av vårdpersonal
78.30.16 
Code: 78.30.16 
Övriga personalfunktionstjänster för vårdpersonal
74.50.25 
Förmedling av andra personalkategorier
78.20.15 
Tjänster avseende uthyrning av personal inom hotell- och restaurangområdet
78.20.16 
Code: 78.20.16 
Tjänster avseende uthyrning av vårdpersonal
78.20.19 
Code: 78.20.19 
Tjänster avseende uthyrning av annan personal
78.30.15 
Code: 78.30.15 
Övriga personalfunktionstjänster inom hotell- och restaurangområdet
78.30.16 
Code: 78.30.16 
Övriga personalfunktionstjänster för vårdpersonal
78.30.19 
Code: 78.30.19 
Diverse övriga personalfunktionstjänster
74.60.11 
Detektiv- och bevakningstjänster
80.30.10 
Spanings- och detektivtjänster
74.60.12 
Säkerhetstjänster
74.90.15 
Säkerhetstjänster

Page 94/104  
Top