CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.11.15 
Andra juridiska tjänster såsom utarbetande av rättshandlingar
69.10.16 
Andra juridiska tjänster såsom utarbetande av rättshandlingar
74.11.16 
Auktionstjänster
69.10.18 
Juridiska tjänster i samband med auktioner
74.11.17 
Annan juridisk rådgivning
69.10.17 
Medlings- och förlikningstjänster
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Andra juridiska tjänster
74.12.11 
Revision
69.20.10 
Tjänster avseende revision
74.12.12 
Redovisningsanalys
69.20.21 
Tjänster avseende redovisningsanalys
74.12.13 
Utarbetande av redovisningar
69.20.22 
Tjänster avseende utarbetande av redovisningar
74.12.14 
Andra redovisningstjänster
69.20.24 
Löneadministrationstjänster
69.20.29 
Code: 69.20.29 
Andra redovisningstjänster
74.12.20 
Bokföring, utom deklarationer
69.20.23 
Tjänster avseende bokföring
74.12.30 
Skatterådgivning
69.20.31 
Tjänster avseende skatterådgivning och utarbetande av skattedeklarationer åt företag
69.20.32 
Code: 69.20.32 
Tjänster avseende individuell skattedeklaration och skatteplanering
69.20.40 
Code: 69.20.40 
Tjänster avseende insolvens- och konkursförvaltning
74.13.11 
Marknadsundersökning
73.20.11 
Tjänster avseende marknadsundersökningar: kvalitativa intervjuundersökningar
73.20.12 
Code: 73.20.12 
Tjänster avseende marknadsundersökningar: kvantitativa intervjuundersökningar
73.20.13 
Code: 73.20.13 
Tjänster avseende marknadsundersökningar: kvantitativa kontinuerliga och regelbundna intervjuundersökningar
73.20.14 
Code: 73.20.14 
Tjänster avseende andra marknadsundersökningar än intervjuundersökningar
73.20.19 
Code: 73.20.19 
Tjänster avseende andra marknadsundersökningar
74.13.12 
Opinionsundersökning
73.20.20 
Tjänster avseende opinionsundersökningar
74.14 
Konsulttjänster avseende företags organisation, information o.d.
70.22.40 
Varumärken och franchiserättigheter
74.14.11 
Allmän företagsrådgivning
70.22.11 
Tjänster avseende strategisk företagsrådgivning
74.14.12 
Finansiell rådgivning utom skatterådgivning
70.22.12 
Tjänster avseende finansiell rådgivning (utom skatterådgivning till företag)
74.14.13 
Rådgivning avseende marknadsföring
70.22.13 
Tjänster avseende rådgivning avseende marknadsföring
74.14.14 
Rådgivning i personalfrågor
70.22.14 
Tjänster avseende rådgivning i personalfrågor
85.60.10 
Code: 85.60.10 
Stödtjänster för utbildningsväsendet
74.14.15 
Rådgivning i produktionsfrågor
70.22.15 
Tjänster avseende rådgivning i produktionsfrågor
74.14.16 
PR-tjänster
70.21.10 
Tjänster avseende pr och kommunikation
74.14.17 
Annan företagsrådgivning
02.40.10 
Stödtjänster till skogsbruk
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Konsulttjänster avseende företags leverantörskedja och andra frågor som rör organisation, information o.d.
70.22.17 
Code: 70.22.17 
Tjänster avseende BPM (Business process management)
70.22.30 
Code: 70.22.30 
Övriga företagsrådgivningstjänster
74.14.21 
Projektledning utom för byggprojekt
70.22.20 
Andra projektförvaltningstjänster, utom förvaltning av byggprojekt
74.14.22 
Övriga managementtjänster
74.90.20 
Diverse övriga tjänster inom juridik, ekonomi och teknik
74.15.10 
Holdigbolags managementtjänster
64.20.10 
Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag
70.10.10 
Code: 70.10.10 
Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor
74.20.10 
Byggnads- och maskinritningar m.m.
71.11.10 
Planer och ritningar för arkitektändamål
74.20.21 
Arkitektrådgivning och förprojektering
71.11.24 
Arkitektrådgivningstjänster
74.20.22 
Arkitektprojektering
71.11.21 
Arkitekttjänster i samband med bostadsbyggnadsprojekt
71.11.22 
Code: 71.11.22 
Arkitekttjänster i samband med byggnadsprojekt för andra syften än bostäder
71.11.23 
Code: 71.11.23 
Arkitekttjänster i samband med restaurering av historiska byggnader

Page 92/104  
Top