CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
73.10.12 
Forskning och utveckling inom kemi och biologi
72.19.16 
Tjänster avseende biologisk forskning och utveckling
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Original som utarbetats inom naturvetenskaplig och teknisk forskning, utom bioteknik
73.10.13 
Teknisk forskning och utveckling
72.19.21 
Tjänster avseende nanoteknisk forskning och utveckling
72.19.29 
Code: 72.19.29 
Tjänster avseende annan teknisk forskning och utveckling, utom bioteknik
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Original som utarbetats inom naturvetenskaplig och teknisk forskning, utom bioteknik
73.10.14 
Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling
72.11.20 
Original som utarbetats inom bioteknisk forskning och utveckling
72.19.40 
Code: 72.19.40 
Tjänster avseende lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Original som utarbetats inom naturvetenskaplig och teknisk forskning, utom bioteknik
73.10.15 
Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling
72.11.20 
Original som utarbetats inom bioteknisk forskning och utveckling
72.19.30 
Code: 72.19.30 
Tjänster avseende medicinsk forskning och utveckling
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Original som utarbetats inom naturvetenskaplig och teknisk forskning, utom bioteknik
73.10.16 
Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling
72.11.20 
Original som utarbetats inom bioteknisk forskning och utveckling
72.19.11 
Code: 72.19.11 
Tjänster avseende matematisk forskning och utveckling
72.19.12 
Code: 72.19.12 
Tjänster avseende datateknisk och informationsteknisk forskning och utveckling
72.19.15 
Code: 72.19.15 
Tjänster avseende geovetenskaplig och relaterad miljövetenskaplig forskning och utveckling
72.19.16 
Code: 72.19.16 
Tjänster avseende biologisk forskning och utveckling
72.19.19 
Code: 72.19.19 
Tjänster avseende annan naturvetenskaplig forskning och utveckling
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Original som utarbetats inom naturvetenskaplig och teknisk forskning, utom bioteknik
73.20.11 
Forskning och utveckling inom kulturvetenskap, sociologi och psykologi
72.20.12 
Tjänster avseende psykologisk forskning och utveckling
72.20.29 
Code: 72.20.29 
Tjänster avseende annan humanistisk forskning och utveckling
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Original som utarbetats inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
73.20.12 
Forskning och utveckling inom ekonomi
72.20.11 
Tjänster avseende ekonomisk forskning och utveckling
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Original som utarbetats inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
73.20.13 
Forskning och utveckling inom juridik
72.20.13 
Tjänster avseende juridisk forskning och utveckling
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Original som utarbetats inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
73.20.14 
Forskning och utveckling inom lingvistik och språkvetenskap
72.20.21 
Tjänster avseende språk- och litteraturvetenskaplig forskning och utveckling
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Original som utarbetats inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
73.20.15 
Forskning och utveckling inom annan samhällsvetenskap och humaniora
72.20.19 
Tjänster avseende annan samhällsvetenskaplig forskning och utveckling
72.20.29 
Code: 72.20.29 
Tjänster avseende annan humanistisk forskning och utveckling
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Original som utarbetats inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
74.11.11 
Juridiska tjänster inom det straffrättsliga området
69.10.11 
Juridiska tjänster inom det straffrättsliga området
69.10.17 
Code: 69.10.17 
Medlings- och förlikningstjänster
74.11.12 
Juridiska tjänster inom andra rättsområden
69.10.12 
Juridiska tjänster inom affärs- och handelsrätt
69.10.13 
Code: 69.10.13 
Juridiska tjänster inom arbetsrätt
69.10.14 
Code: 69.10.14 
Juridiska tjänster inom civilrätt
69.10.17 
Code: 69.10.17 
Medlings- och förlikningstjänster
74.11.13 
Juridiska tjänster i rättsfrågor av domstolsliknande slag m.m.
69.10.17 
Medlings- och förlikningstjänster
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Andra juridiska tjänster
74.11.14 
Rådgivning avseende patent och copyright
69.10.15 
Juridiska tjänster rörande patent, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter
69.10.17 
Code: 69.10.17 
Medlings- och förlikningstjänster

Page 91/104  
Top