CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
64.20.11 
Offentliga lokaltelefontjänster
61.10.41 
Stamnätstjänster
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Tjänster avseende internetuppkoppling via trådbundna nät, smalband
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Tjänster avseende internetuppkoppling via trådbundna nät, bredband
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Annan telekommunikation via trådbundet Internet
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Tjänster avseende annan telekommunikation
64.20.12 
Offentliga interurbana telefontjänster
61.10.11 
Tjänster avseende fast telefoni, tillgång och användning
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Fast telefoni, samtalstjänster
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Privata nätverkstjänster för trådbunden telekommunikation
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Nätoperatörstjänster för trådbunden telekommunikation
61.10.41 
Code: 61.10.41 
Stamnätstjänster
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Tjänster avseende internetuppkoppling via trådbundna nät, smalband
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Tjänster avseende internetuppkoppling via trådbundna nät, bredband
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Annan telekommunikation via trådbundet Internet
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Tjänster avseende annan telekommunikation
64.20.13 
Mobiltelefontjänster
61.10.41 
Stamnätstjänster
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Tjänster avseende internetuppkoppling via trådbundna nät, smalband
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Tjänster avseende internetuppkoppling via trådbundna nät, bredband
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Annan telekommunikation via trådbundet Internet
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Tjänster avseende mobil telekommunikation, tillgång och användning
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Tjänster avseende mobil telekommunikation, samtalstjänster
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Privata nätverkstjänster för trådlös telekommunikation
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Nätoperatörstjänster för trådlös telekommunikation
61.20.30 
Code: 61.20.30 
Dataöverföringstjänster via trådlösa nät
61.20.41 
Code: 61.20.41 
Tjänster avseende internetuppkoppling via trådlösa nät, smalband
61.20.42 
Code: 61.20.42 
Tjänster avseende internetuppkoppling via trådlösa nät, bredband
61.20.49 
Code: 61.20.49 
Tjänster avseende annan telekommunikation via trådlöst Internet
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Tjänster avseende annan telekommunikation
64.20.14 
Tjänster från gemensamma nät
61.10.11 
Tjänster avseende fast telefoni, tillgång och användning
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Fast telefoni, samtalstjänster
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Privata nätverkstjänster för trådbunden telekommunikation
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Nätoperatörstjänster för trådbunden telekommunikation
61.10.30 
Code: 61.10.30 
Dataöverföringstjänster via trådbundna nät
61.10.41 
Code: 61.10.41 
Stamnätstjänster
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Tjänster avseende internetuppkoppling via trådbundna nät, smalband
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Tjänster avseende internetuppkoppling via trådbundna nät, bredband
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Annan telekommunikation via trådbundet Internet
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Tjänster avseende mobil telekommunikation, tillgång och användning
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Tjänster avseende mobil telekommunikation, samtalstjänster
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Privata nätverkstjänster för trådlös telekommunikation
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Nätoperatörstjänster för trådlös telekommunikation

Page 83/104  
Top