CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
12.00.10 
Uranmalm och toriummalm
07.21.10 
Uranmalm och toriummalm
13.10.10 
Järnmalm
07.10.10 
Järnmalm
13.20.11 
Kopparmalm, även anrikad
07.29.11 
Kopparmalm, även anrikad
13.20.12 
Nickelmalm, även anrikad
07.29.12 
Nickelmalm, även anrikad
13.20.13 
Aluminiummalm, även anrikad
07.29.13 
Aluminiummalm, även anrikad
13.20.14 
Ädelmetallmalm, även anrikad
07.29.14 
Ädelmetallmalm, även anrikad
13.20.15 
Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad
07.29.15 
Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad
13.20.16 
Annan icke-järnmalm, även anrikad
07.29.19 
Övrig icke-järnmalm, även anrikad
14.11.11 
Marmor och annan prydnads- eller byggnadskalksten
08.11.11 
Marmor och annan kalkhaltig natursten
14.11.12 
Granit, sandsten och annan prydnads- eller byggnadssten
08.11.12 
Granit, sandsten och annan natursten
14.12.10 
Kalksten och gipssten
08.11.20 
Kalksten och gipssten
14.12.20 
Krita och dolomit
08.11.30 
Krita och obränd dolomit
23.52.30 
Code: 23.52.30 
Bränd dolomit eller stampmassa av dolomit
14.13.10 
Skiffer
08.11.40 
Skiffer
14.21.11 
Naturlig sand
08.12.11 
Natursand
14.21.12 
Krosskorn, skärv och pulver; småsten, grus
08.12.12 
Krosskorn, skärv och pulver; småsten, grus
14.21.13 
Makadam av slagg och liknande industriellt avfall; tjärmakadam
08.12.13 
Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål
23.99.13 
Code: 23.99.13 
Bituminösa blandningar baserade på naturliga eller konstgjorda stenmaterial och bitumen, naturasfalt eller liknande som bindemedel
14.22.11 
Kaolin och andra kaolinartade leror
08.12.21 
Kaolin och andra kaolinartade leror
14.22.12 
Andra leror, andalusit, cyanit och sillimanit; mullit; chamott och dinas
08.12.22 
Andra leror, andalusit, kyanit och sillimanit; mullit; chamotte och dinas
14.30.11 
Naturliga kalciumfosfater eller aluminiumkalciumfosfater; karnallit, sylvinit och andra råa naturliga kaliumsalter
08.91.11 
Naturliga kalciumfosfater eller aluminiumkalciumfosfater
08.91.19 
Code: 08.91.19 
Andra kemiska mineral
14.30.12 
Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel
08.91.12 
Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel
14.30.13 
Andra kemiska mineral
08.91.19 
Andra kemiska mineral
14.40.10 
Salt och ren natriumklorid
08.93.10 
Salt och ren natriumklorid; havsvatten
10.84.30 
Code: 10.84.30 
Koksalt
14.50.10 
Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten
08.99.10 
Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten
14.50.21 
Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade
08.99.21 
Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade
14.50.22 
Industridiamanter; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel
08.99.22 
Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel
14.50.23 
Diverse andra mineraler
08.11.12 
Granit, sandsten och annan natursten
08.99.29 
Code: 08.99.29 
Övriga mineraler
38.21.40 
Code: 38.21.40 
Aska och återstoder från förbränning av avfall
15.11.11 
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt
10.11.11 
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt
15.11.12 
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst
10.11.31 
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst
15.11.13 
Kött av svin, färskt eller kylt
10.11.12 
Kött av svin, färskt eller kylt
15.11.14 
Kött av svin, fryst
10.11.32 
Kött av svin, fryst
15.11.15 
Kött av får, färskt eller kylt
10.11.13 
Kött av får, färskt eller kylt
15.11.16 
Kött av får, fryst
10.11.33 
Kött av får, fryst
15.11.17 
Kött av get
10.11.14 
Kött av get, färskt eller kylt
10.11.34 
Code: 10.11.34 
Kött av get, fryst

Page 8/104  
Top